Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Εκπαίδευση της Δεξιότητας Συζήτησης σε Ομάδα Ατόμων με Αναπτυξιακές Αναπηρίες: Ένα Πρόγραμμα Παρέμβασης

  • Χριστίνα Σ. Λάππα - Δρ. Ειδικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
  • Κωνσταντίνος N. Μαντζίκος - Ειδικός Παιδαγωγός.

Ο στόχος αυτής της ποιοτικής έρευνας ήταν η εκπαίδευση κοινωνικών ανταλλαγών και συγκεκριμένα της δεξιότητας συζήτησης σε επτά ενήλικες με αναπτυξιακές αναπηρίες (μέτρια και σοβαρή νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down και αυτισμός με νοητική αναπηρία). Οι συμμετέχοντες/ουσες, που αποτέλεσαν μία ομάδα, εκπαιδεύτηκαν με ερωταποκρίσεις να διαλέγονται μεταξύ τους με τη βοήθεια εικόνων. Χρησιμοποιήθηκε ένα ημι-πειραματικό σχέδιο βάσεων, εκπαίδευσης (με ερωτήσεις και εικόνες), επιστροφής στη βάση και εξέτασης με απόσυρση των αρχικών συστατικών εκπαίδευσης (εικόνων), για να δείξει την κατάκτηση της δεξιότητας. Το πρόγραμμα παρέμβασης διήρκησε δύο μήνες. Και οι επτά συμμετέχοντες/ουσες που ξεκίνησαν από μηδενική βάση κατέκτησαν την ικανότητα συμμετοχής στη συζήτηση ανάλογα με το δυναμικό τους. Η εκπαίδευση και η παρεχόμενη δομή αυτής της παρέμβασης αύξησε τον αριθμό των ανταλλαγών τους κι έδωσε τη δυνατότητα και τον τρόπο να κοινωνικοποιηθούν. Με αφορμή την παρέμβαση αυτή αποδεικνύεται πως τα άτομα με αναπτυξιακές αναπηρίες δύνανται να διδαχθούν δεξιότητες συζήτησης σε ομάδα.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη εδώ.

επιστροφή