Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Βιβλία διασκευασμένα και προσαρμοσμένα για τυφλούς μαθητές

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΠΙ, έχουν αναρτηθεί τα βιβλία όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου που έχουν διασκευαστεί και προσαρμοστεί μέχρι σήμερα για τις ανάγκες των τυφλών μαθητών. Σκοπός της ανάρτησης είναι να ενημερωθεί ο εκπαιδευτικός σχετικά με τις προσαρμογές και τις αλλαγές που έχουν γίνει στα βιβλία που έχουν οι τυφλοί μαθητές στην Ελληνική γραφή Braille. Επίσης, σε περίπτωση έλλειψης ή μη έγκαιρης παραλαβής των βιβλίων, να είναι σε θέση να τυπώσει το υλικό που τον ενδιαφέρει εφόσον υπάρχει εκτυπωτής Braille στο σχολείο.

Τα βιβλία αυτά έχουν προσαρμοστεί από την Ομάδα Εργασίας, η οποία λειτουργεί στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας. Κύριο μέλημα της ομάδας προσαρμογής ήταν οι όποιες προσαρμογές και αλλαγές να είναι τέτοιες, ώστε να είναι δυνατή η συνεκπαίδευση των τυφλών μαθητών στα κοινά σχολεία.

Για την εκτύπωση των βιβλίων και τη διανομή τους στα σχολεία που φοιτούν τυφλοί μαθητές αρμόδιο είναι το Τυπογραφείο του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Για την έγκαιρη εκτύπωση και παραλαβή τους, η κάθε σχολική μονάδα πρέπει να υποβάλλει γραπτώς το αίτημά της προς το τυπογραφείο τον Ιούνιο, αφού λήξουν νέες εγγραφές των μαθητών, έτσι ώστε να έχει τον επαρκή χρόνο να τα εκτυπώσει.

Το τηλέφωνο και το φαξ επικοινωνίας με το Τυπογραφείο του ΚΕΑΤ είναι: 210 9589791

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ.

επιστροφή