Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Γνώσεις και στάσεις φοιτητών γύρω από την κώφωση

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αναστασία Μαλαβέτα, Φιλόλογος, ΜΔΕ στην Αγωγή Κωφών
Ανδρέας Ξερουδάκης, Μαθηματικός, ΜΔΕ στην Αγωγή Κωφών

Οι κωφοί σε μια κοινωνία ακουόντων ήταν στο πέρασμα των χρόνων μια αποκλίνουσα ομάδα από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε προκειμένου να δείξει αν σήμερα οι νέοι γνωρίζουν κάποια βασικά θέματα γύρω από τους κωφούς και την κώφωση ευρύτερα. Ακόμα, στοιχείο της έρευνας είναι η στάση αυτών των νέων ανθρώπων απέναντι στα συγκεκριμένα αυτά θέματα. Σκοπός της είναι να μελετηθεί κατά πόσο οι γνώσεις και η στάση αυτή διαφέρουν ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Στην έρευνα συμμετείχαν 92 προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες από διάφορα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Στους φοιτητές δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο 13 ερωτήσεων, τεσσάρων κατηγοριών. Στην πρώτη κατηγορία χρησιμοποιήθηκε δύο φορές ονομαστική κλίμακα δύο απαντήσεων (άνδρας – γυναίκα, ναι – όχι), στη δεύτερη κατηγορία ονομαστική κλίμακα τριών απαντήσεων ( ναι – όχι – δε γνωρίζω) και στην τρίτη και τέταρτη κατηγορία η ισοδιαστημική κλίμακα Likert, πέντε διαβαθμίσεων (διαφωνώ απόλυτα – συμφωνώ απόλυτα). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς τις γενικές γνώσεις και τη στάση τους απέναντι στους κωφούς σε θέματα κοινωνικά, επαγγελματικά και αισθηματικά. Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι από τους ερωτηθέντες, η συντριπτική πλειοψηφία δεν είχε κανένα κωφό άτομο στο οικογενειακό του ή φιλικό περιβάλλον, καθώς επίσης και δεν συναναστρεφόταν με κανένα άτομο που να ασχολείται με την κώφωση.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

επιστροφή