Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Η Κοινωνική Κατασκευή της Αναπηρίας

Βοζίκη Αγγελική, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωής

Η μελέτη αυτή είναι μια προσπάθεια προσέγγισης της κοινωνικής κατασκευής της αναπηρίας, της κατανόησης της διαδικασίας της δημιουργίας της, και των παραγόντων που την ενισχύουν και την παγιώνουν. Οι προβληματισμοί μας εστιάζονται επίσης στο ρόλο του σχολείου, στο αν και με ποιο τρόπο συμβάλλει στην αναπαραγωγή της κοινωνικής κατασκευής της αναπηρίας.
Σαν απάντηση στους παραπάνω προβληματισμούς, επιχειρείται να γίνει κατανοητό, αν το κανονικό σχολείο, εφαρμόζοντας προγράμματα κοινής συμμετοχής ( ενσωμάτωσης και σύγκλισης) για όλα τα παιδιά, ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και μη, μπορεί να διευκολύνει τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να γίνουν μέτοχοι κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε όλα τα παιδιά. Ο απώτερος στόχος είναι η ομαλή ένταξή τους και η εξασθένηση των μηχανισμών της κοινωνικής κατασκευής της αναπηρίας

Η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.

επιστροφή