Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και την ένταξη των παιδιών με Κινητικές Αναπηρίες στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον

Θωμαή Δαδαμόγια, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής MEd, dadamogiathomi@yahoo.gr

Η παροχή κατάλληλης αγωγής και εκπαίδευσης του μαθητικού πληθυσμού με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες - όπως τα άτομα με κινητικές αναπηρίες - απασχόλησε τα τελευταία χρόνια τόσο την Ελληνική όσο και την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Έτσι, ήρθαν στο προσκήνιο θέματα, όπως η διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας των μαθητών με αναπηρία σε όλες τις υποδομές (κτιριακές, υλικοτεχνικές, ηλεκτρονικές), καθώς και τις υπηρεσίες και τα αγαθά που αυτές διαθέτουν. Στο πνεύμα της εξάλειψης του αποκλεισμού και των διακρίσεων που βασίζονται στην αναπηρία, και της ανάπτυξης της δυνατότητας ισότιμης σχολικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης, επικουρικό ρόλο παίζει η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), οι οποίες διευκολύνουν τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο στη μαθησιακή όσο και στην ενταξιακή τους πορεία στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

Η συγκεκριμένη εργασία, αρχικά, παρουσιάζει τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών με κινητικές αναπηρίες, ενώ, στη συνέχεια παρουσιάζει τους τομείς στους οποίους οι Τ.Π.Ε. δρουν επικουρικά δημιουργώντας ένα καλύτερο περιβάλλον μάθησης και βοηθώντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη και ένταξη των παιδιών αυτών στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. Τέλος, αναφέρονται κάποια συμπεράσματα που εξάγονται από την παρούσα μελέτη.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

επιστροφή