Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Αναλυτικά προγράμματα σπουδών για μαθητές με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Έργο: Χαρτογράφηση – Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής (2003ΣΕ04530072)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σπυρίδων Σούλης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ομάδα Εργασίας: Ιωάννης Αγαλιώτης, Λέκτορας Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αναστασία Βουτυρά, Καθηγήτρια Δ. Ε. - Εργοθεραπεύτρια, Λευκοθέα Καρτασίδου, Λέκτορας Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Τα παιδιά με βαριά νοητική καθυστέρηση συνιστούν μιαν από τις πλέον ανομοιογενείς και εκπαιδευτικά απαιτητικές ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες, λόγω των ποικίλων και πολύ σοβαρών μαθησιακών προβλημάτων που παρουσιάζουν στους περισσότερους από τους τομείς της λειτουργικότητάς τους. Πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν δείκτη νοημοσύνης μικρότερο του 40 (Δ.Ν.<40) και χρειάζονται συνεχή και εκτεταμένη υποστήριξη σε όλες, σχεδόν, τις δραστηριότητές τους. Κατά την προσπάθεια προσαρμογής τους στο φυσικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον τα παιδιά με βαριά νοητική καθυστέρηση παρουσιάζουν στο μέγιστο βαθμό τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται συνήθως στην κατηγορία της νοητικής καθυστέρησης.

Συγκεκριμένα:

• χαμηλή γενική νοητική ικανότητα
• σημαντικά περιορισμένη μνήμη
• σοβαρές δυσκολίες στο σχηματισμό εννοιών και στην εξαγωγή συμπερασμάτων, στη διαμόρφωση κριτικής σκέψης και στην κατανόηση λογικομαθηματικών εννοιών
• παθητικότητα
• μεγάλα προβλήματα με τη γενίκευση και τη μεταφορά μάθησης
• διαταραχές προσοχής
• αναποτελεσματικές επικοινωνιακές ικανότητες
• αδυναμία χειρισμού συμβολικών συστημάτων
• αποτυχία στην κλασική σχολική μάθηση
• χαμηλή γενική κοινωνική προσαρμοστικότητα
• δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής
• περιορισμένες ικανότητες αυτοεξυπηρέτησης
• αδυναμία οργάνωσης ελεύθερου χρόνου
• σοβαρές δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων καθημερινής ζωής

Εξαιτίας όλων των παραπάνω χαρακτηριστικών, τα οποία συνοδεύονται συχνά και από προβλήματα υγείας, τα παιδιά με βαριά νοητική καθυστέρηση παρουσιάζουν ρυθμό και τελικό επίπεδο ανάπτυξης που βρίσκονται, συνήθως, κάτω του ενός δευτέρου του ρυθμού και του επιπέδου που αντιστοιχεί σε κάθε ηλικία. Για το λόγο αυτό αποτελούσαν πάντοτε, και εξακολουθούν να αποτελούν, μια πρόκληση για το εκπαιδευτικό σύστημα γενικά και την Ειδική Παιδαγωγική ειδικότερα. Μάλιστα, οι σοβαρές δυσκολίες της εκπαίδευσής τους αποτέλεσαν την κύρια αιτία του γεγονότος ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, η συγκεκριμένη ομάδα σχετικά πρόσφατα (από τα τέλη της δεκαετίας του ’70) απέκτησε πρόσβαση στα δημόσια (ειδικά κυρίως) σχολεία.

Το πλήρες Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για μαθητές με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση είναι διαθέσιμο εδώ.

επιστροφή