Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Δυσλεξία και προβλήματα συμπεριφοράς: η οπτική και ο ρόλος των μητέρων

Αλευρίδου Ελισσάβετ

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων μητέρων με παιδιά με δυσλεξία για την ύπαρξη προβλημάτων συμπεριφοράς στα παιδιά τους. Επιπροσθέτως, μελετήθηκαν: η επίδραση της διάγνωσης της δυσλεξίας στη συμπεριφορά των μητέρων, οι αντιδράσεις των μητέρων πριν και μετά τη διάγνωση της δυσλεξίας, η αιτιολόγηση των προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών από τις μητέρες, η μορφή παρέμβασης που εφαρμόστηκε καθώς και η αποτελεσματικότητά της. Τέλος, διερευνήθηκε εάν οι μητέρες συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους και πώς χαρακτηρίζουν τη συνεργασία αυτή. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 20 μητέρες. Τα ερευνητικά δεδομένα κατέδειξαν πως σύμφωνα με τις μητέρες η δυσλεξία συνυπάρχει με τα προβλήματα συμπεριφοράς κυρίως το άγχος και την επιθετικότητα. Η διάγνωση της δυσλεξίας επηρεάζει τις αντιδράσεις των μητέρων καθώς επίσης και τους τρόπους αντιμετώπισης που υιοθετούν οι μητέρες προς τα παιδιά τους. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των μητέρων, η παράλληλη εφαρμογή μορφών παρέμβασης, οι οποίες αποσκοπούν τόσο στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού όσο και στην ψυχοκοινωνική του στήριξη έχουν θετικότερα αποτελέσματα από την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων παρέμβασης μόνο στο μαθησιακό τομέα. Τέλος, η συνεργασία μεταξύ γονέων (μητέρων) και εκπαιδευτικών χαρακτηρίζεται από τις μητέρες ως ελλιπής και επιφανειακή.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

επιστροφή