Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Μελέτη της φωνηεντικής αντίληψης σε παιδιά σχολικής ηλικίας με ΔΕΠ/Υ

Μεταπτυχιακή Εργασία, Ιούλιος 2007

Ηλίας Βούλτσιος, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Ειδίκευση: Ειδική Αγωγή

Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση της αντίληψης των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά με ΔΕΠ/Υ και ειδικότερα της δεξιότητας αναγνώρισης των φωνηεντικών κατηγοριών. Ωσ ομάδα - στόχος για την παραπάνω ερευνητική μελέτη επιλέχτηκε η κατηγορία των παιδιών που παρουσιάζει τη ΔΕΠ/Υ, επειδή αφενός η συγκεριμένη ομάδα παιδιών συχνά εμφανίζει δυσκολίες μάθησης και προβλήματα λόγου και αφετέρου το θέμα είναι πρωτότυπο και πρόσφορο προς διερέυνηση. Εκτός αυτών, το θέμα εμπίπτει στο γνωστικό πεδίο των επιστημών που θεραπεύουν την Ειδική Αγωγή.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

επιστροφή