Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Η κατανόησης των Αναφορικών Προτάσεων από παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: Ο ρόλος της μορφολογίας

Τασιούδη Ματίνα

Επιβλέπουσα: Σταυρακάκη Σταυρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρογλωσσολογίας Α.Π.Θ

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της κατανόησης των Αναφορικών Προτάσεων από παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή. Τα δεδομένα της έρευνάς μας προέκυψαν από ένα πειραματικό έργο κατανόησης Αναφορικών Προτάσεων Υποκειμένου και Αντικειμένου σε 10 ελληνόφωνα παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) και 107 παιδιά τυπικής ανάπτυξης ως ομάδα ελέγχου γλωσσικής ηλικίας. Επιπλέον συζητούνται τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής και προτείνονται τρόποι κατάλληλης παρέμβασης.

Ο όρος Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) χρησιμοποιείται για να περιγράψει διαταραχές που παρουσιάζονται κατά την κατάκτηση του γραμματικού συστήματος της γλώσσας με παράλληλη απουσία νοητικής υστέρησης, νευρολογικής βλάβης, κώφωσης, καθώς και οποιασδήποτε άλλης βλάβης σε αισθητήρια όργανα

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

επιστροφή