Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Κανονισμός παροχών Ε.Ο.Π.Π.Υ. για τα παιδιά που χρειάζονται θεραπείες και ειδική διαπαιδαγώγηση

Υ.Π. Φ.90380/25916/3294 ΦΕΚ 2456/ 3-11-2011 σελ. 35026-35027. [Διαθέσιμο εδώ.]

επιστροφή