Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Κατανομή οργανικών θέσεων Εκπαιδευτι​κού Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματ​ικής Εκπαίδευση​ς και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)

Από το 2003 εκκρεμούσε η σύσταση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΕΕΕΕΚ, κάτι το οποίο αποτελεί θετική εξέλιξη (το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό είχε ήδη οργανικές θέσεις).
Οπότε και τα ΕΕΕΕΚ περιλαμβάνονται τυπικά από την επόμενη σχολική χρονιά στη διαδικασία δήλωσης για μετάθεση και από το επόμενο διδακτικό έτος για απόσπαση και αναπλήρωση. Στις ειδικότητες περιλαμβάνεται και ο κλάδος ΠΕ71.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο ΦΕΚ εδώ.

επιστροφή