Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Η ανάπτυξη των ενσυναισθητικών δεξιοτήτων των μαθητών ως παράγοντας ενίσχυσης των διαδικασιών ενσωμάτωσης μαθητών με κάθε τύπου δυσκολίες και ιδιαιτερότητες σε ένα Σχολείο για όλους

Αυγέρη Σοφία, φιλόλογος, εξειδικευμένη στην ειδική και διαπολιτισμική εκπαίδευση, κάτοχος master στην Ιστορία και υποψήφια διδάκτωρ στον τομέα των αναλυτικών προγραμμάτων

Η ικανότητα τοποθέτησης του εαυτού στη θέση του άλλου, δηλαδή η ανάπτυξη της αλλοκεντρικής δεξιότητας της ενσυναίσθησης, περιλαμβάνει το σύνολο των προσπαθειών που καταβάλλονται για την υποδοχή του άλλου μέσα στην ιδιαιτερότητά του. Αυτό σημαίνει μια πρόθεση και μια ικανότητα κατανόησης της υποκειμενικής πραγματικότητας του άλλου, καθώς και των συνθηκών μέσα στις οποίες αυτή η πραγματικότητα έχει διαμορφωθεί. Η ενσυναίσθηση διαφοροποιείται από την συμπάθεια και η καλλιέργειά της πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο ενός σύγχρονου σχολείου, ανοιχτού για όλους. Εκτός από την ανάπτυξη μιας ανθρωπιστικής συνείδησης και της ανεκτικότητας, συντελεί στην ευκολότερη ένταξη των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε ομάδες συμμαθητών και βελτιώνει την θέση τους στην τάξη, ενώ ωφελεί με πολλούς τρόπους και μακροπρόθεσμα κάθε μαθητή (καλλιέργεια πολλαπλών οπτικών, συνθετικών και ανασκευαστικών νοητικών στρατηγικών κ.α..), όπως καταδεικνύουν οι σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

επιστροφή