Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Π.Ε.Ε.Π - Υπόμνημα σχετικά με το σχέδιο νόμου "Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας… (άρθρο 39) και άλλες προτεινόμενες αλλαγές στη δομή και διοίκηση της ειδικής αγωγής

Κύριε υπουργέ, οι προτεινόμενες αλλαγές έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και αβεβαιότητα, λόγω της αποσπασματικότητας, της προχειρότητας και της έλλειψης ουσιαστικής τεκμηρίωσης κι έχουν συναντήσει την καθολική σχεδόν αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας και των γονέων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παρόλο που εμπεριέχουν και θετικά στοιχεία είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκαλέσουν μεγαλύτερη αποδιοργάνωση και περισσότερα προβλήματα από όσα επιχειρούν να λύσουν. Για τους παραπάνω λόγους κρίνουμε αναγκαία την απόσυρση των επίμαχων διατάξεων του άρθρου 39 και την κατάθεση εντός τριμήνου ενός νέου σχεδίου νόμου που θα ρυθμίζει συνολικά τα θέματα της ειδικής αγωγής, μετά από συστηματική μελέτη και ουσιαστικό διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Το υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών (Π.Ε.Ε.Π) είναι διαθέσιμο εδώ.

επιστροφή