Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Για μια προσπάθεια προσέγγισης και κατανόησης των γονιών που έχουν παιδιά με δυσκολίες και προβλήματα στην ανάπτυξη και αντιμετώπιση τους

Παντελής Μπιτζαράκης, Ψυχολόγος

Η συνειδητοποίηση – αποδοχή είναι κάτι πολύ σχετικό. Δεν έρχεται από μόνη της στο γονιό και ιδιαίτερα στη μητέρα, που έχει ένα παιδί με δυσκολίες και προβλήματα στην ανάπτυξή του, αλλά καθορίζεται από τους παράγοντες, που αναφέραμε από την αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδρασή τους. Είναι λοιπόν, κατά την άποψή μου, μια διαλεκτική – δυναμική σχέση ανάμεσα στους διάφορους αυτούς παράγοντες που θα καθορίσει, σε τελευταία ανάλυση, και θα οδηγήσει ή όχι το γονιό σε συνειδητοποίηση- αποδοχή. Ο καθοριστικός ρόλος και το βάρος κάθε παράγοντα στη συνειδητοποίηση – αποδοχή, εξαρτάται τόσο από τις αντικειμενικές συνθήκες (π.χ. οικονομικός, είδος αναπηρίας) όσο και από τη σημασία που δίνεται σε αυτόν από το ίδιο το άτομο, την κοινωνία και τη διαλεκτική του σχέση με άλλον ή άλλους παράγοντες. Κατά την άποψή μου, σε τελευταία ανάλυση, από τους πιο βαρύνοντες καθοριστικούς παράγοντες είναι η στάση και αντίδραση της κοινωνίας και η έλλειψη κοινωνικής πολιτικής. 

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

επιστροφή