Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου: “Συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την Ειδική Αγωγή, την ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στη γενική και τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις”.

Χαρούπιας Αριστείδης PhD, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Ειδικού Πειραματικού Μαρασλείου,Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάσκων Ειδικής Εκπαίδευσης στο Μ.Δ.Δ.Ε.

Στην εργασία αυτή προσεγγίζεται κριτικά η προτεινόμενη συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την Ειδική Εκπαίδευση σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση στη χώρα μας. Γίνονται: (α) παρατηρήσεις στο προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου, (β) επισημαίνονται καίριες παραλείψεις του, (γ) περιγράφονται οι ελλείψεις του σε σχέση με το ισχύον σύστημα Ειδικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας και (δ) προτείνονται βελτιώσεις ή αλλαγές της διατύπωσης, ώστε να οδηγηθούμε σε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Ειδικής Εκπαίδευσης στηριγμένο στις Νέες Τεχνολογίες. Κάθε σύστημα θα πρέπει να δικαιολογεί την ύπαρξή του και για το σύστημα της ειδικής εκπαίδευσης αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναφέρεται σε ολοκληρωμένη προσέγγιση που: Ι. Nα αφορά το Πρόγραμμα, τις Συνθήκες και τις Συνέπειες της εκπαιδευτικής υποστηρικτικής παρέμβασης, ΙΙ. Να αποσκοπεί στη συνεργασία Εκπαιδευτικού Συστήματος, Οικογένειας, Τοπικών και Δημοσίων Φορέων και ΙΙΙ. Να διασυνδέει το σύστημα με τον κύριο παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το Προσωπικό. Είναι απαραίτητο οι τρεις αυτοί παράγοντες να συνεξετάζονται, προκειμένου να καθορίζεται η πολιτική για την Ειδική Εκπαίδευση. Κάθε προσέγγιση που δεν προσεγγίζει το θέμα σφαιρικά δεν είναι σε θέση να θεωρείται σοβαρή και είναι μοιραία καταδικασμένη σε αποτυχία, όπως συνέβη στις διάφορες ημιτελείς, αστήρικτες και χωρίς ερευνητικά δεδομένα αλλαγές και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.

- Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

επιστροφή