Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Διδακτική Προσέγγιση και Μεθοδολογία του Μαθήματος των Θρησκευτικών σε παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ανανιάδου Μαρία

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κα Μητροπούλου Βασιλική

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια, έπειτα από τις επισκέψεις στα ειδικά σχολεία, παρουσίασης πληροφοριών σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, νοητικά προβλήματα, προβλήματα στην όραση και στην ακοή. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται οι κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά των παιδιών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, που παρουσιάζουν νοητική υστέρηση, κώφωση και τύφλωση. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται η νομοθεσία που ισχύει σχετικά με τα ειδικά σχολεία, τα αναλυτικά προγράμματα και η νομοθεσία για την επιμόρφωση των καθηγητών ειδικής αγωγής. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών στα κανονικά και τα ειδικά σχολεία, ο τρόπος και σκοπός διδασκαλίας στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται η διδακτική μεθοδολογία και προσέγγιση για τα παιδιά με Ειδικές ικανότητες, όπως και παραδείγματα διδασκαλίας βασισμένα στα διδακτικά μοντέλα των διδασκαλιών που συζητήσαμε στα ειδικά σχολεία, για κάθε κατηγορία. Επιπλέον, αναφέρονται οι επισκέψεις στα σχολεία ειδικής αγωγής και ο διάλογος με τους καθηγητές. Στο τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα από την επί τόπου παρακολούθηση διδασκαλίας για την κάθε κατηγορία.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

επιστροφή