Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Ηλεκτρονικά Λεξικά Νοηματικής Γλώσσας: Παιδαγωγική Αξιοποίηση στην Εκπαίδευση Κωφών. Η περίπτωση του spreadthesign και του sign360

Μόκα Βασιλική (8256), Παρασκευοπούλου Ευσταθία (8127)

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Φίστα Ευαγγελία

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας αναπτύσσεται σε δύο βασικά μέρη.

Αρχικά θα παρουσιάσουμε δύο νέα ηλεκτρονικά λεξικά νοηματικής γλώσσας, το “Spreadthesign” και το “Sign 360”, τα οποία αμφότερα αποτελούν έργο του Σουηδικού οργανισμού “European Sign Language Center”. Και για τα δύο λογισμικά, συντελέσαμε στην κατασκευή και ανάπτυξή τους. Συγκεκριμένα, εισάγαμε στο λογισμικό spreadthesign την Ε.Ν.Γ. και την Ελληνική, ενώ το λογισμικό “Sign 360” ανακατασκευάστηκε, σε πιλοτική μορφή, από εμάς στην Ε.Ν.Γ. και την Ελληνική.

Το δεύτερο βασικό μέρος της εργασίας, αποτελεί διαμορφωτική έρευνα αξιολόγησης των δύο λογισμικών, από φοιτητές και εκπαιδευτικούς κωφών μαθητών. Στα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία καθορίσουν τη μελλοντική ανάπτυξη και διαμόρφωση των λογισμικών, παρουσιάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των φοιτητών για τα δύο εκπαιδευτικά εργαλεία, σχετικά με τη χρησιμότητά τους και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής τους αξιοποίησης.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

επιστροφή