Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Διδακτικές παρεμβάσεις σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες για τη βελτίωση της ποιότητας γραπτών αφηγήσεων

Ξάνθη Στυλιανή, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής, Μεταπτυχιακό & Διδακτορικό στη Γνωσιακή Επιστήμη 

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε εάν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει χρήση λογισμικού, διαδικαστική υποστήριξη, παραγωγική διαδικασία, χρήση εικονιδίων, χρήση παραγλωσσικών σημείων και διαγραμμάτων, και παροχή οδηγιών σε ατομική βάση, βοηθά τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να γράψουν ποιοτικότερα αφηγηματικά κείμενα. Έρευνες έχουν αναδείξει ότι αυτά τα υποστηρικτικά πλαίσια βοηθούν τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να βελτιώσουν την ποιότητα του γραπτού τους. Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει τη σημασία του διδακτικού πλαισίου στο οποίο διεξάγεται η διδασκαλία και να διερευνήσει τη δημιουργία του κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος για τον μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόστηκε ένα τρίμηνο πρόγραμμα διδακτικής παρέμβασης σε 67 μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες των τριών τελευταίων τάξεων του δημοτικού με βασικό στόχο να αναγνωρίσουν οι μαθητές ότι η συγγραφή ενός κειμένου περιλαμβάνει τα στοιχεία ενός προβλήματος (πλαίσιο, χρόνος, τόπος, πρωταγωνιστής, πρόβλημα, επίλυση- τέλος) και μια διαδικασία επίλυσης. Το μαθησιακό περιβάλλον υποστηρίχθηκε από το εκπαιδευτικό λογισμικό «Ιδεοκατασκευές» και αντίστοιχες δραστηριότητες σε χαρτί. Οι διδακτικές παρεμβάσεις διαφοροποιήθηκαν ως προς τον τρόπο διδασκαλίας, τον αριθμό των ατόμων στην ομάδα, τις ώρες διδασκαλίας και το υποστηρικτικό πλαίσιο. Η αξιολόγηση των κειμένων των μαθητών, πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση, έδειξε ότι οι μαθητές παρουσίασαν καλύτερο επίπεδο αφηγηματικής ικανότητας μετά τη διδακτική παρέμβαση. Η ενασχόληση των ίδιων των μαθητών με το λογισμικό, καθώς και η συνδυαστική χρήση του λογισμικού με δραστηριότητες σε χαρτί τους ωφέλησε περισσότερο. Με βάση αυτό το εύρημα η εργασία πραγματεύεται τη σημασία του διδακτικού πλαισίου στο οποίο διεξάγεται η διδασκαλία πέρα από το τρίγωνο «δάσκαλος - μαθητής - αντικείμενο διδασκαλίας» και τη συμβολή των διαδικαστικών διευκολύνσεων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συγγραφής γραπτών αφηγήσεων.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

επιστροφή