Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών ψυχοκοινωνικής στήριξης και πληροφόρησης πολιτών σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, αποστέλλει αρχικό πίνακα Φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πληροφόρησης και προσφοράς υπηρεσιών προς τους πολίτες, αναλόγων με το αντικείμενό τους προκειμένου να αξιοποιηθούν από τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στις Μονάδες Υγείας του ΠΕ.Δ.Υ, έτσι ώστε να ενισχυθεί το έργο τους στο πεδίο της πρόληψης, υποστήριξης και παραπομπής των πολιτών.

Στον εν λόγω πίνακα καταγράφονται ενδεικτικά οι φορείς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΜΚΟ, ΑΜΚΕ κλπ, που μεταξύ των άλλων υπηρεσιών που παρέχουν, αναπτύσσουνκαι λειτουργούν τηλεφωνικές γραμμές άμεσης παροχής βοήθειας. Βασικά κριτήρια ένταξης των Φορέων στον πίνακα, είναι ο δημόσιος χαρακτήρας αυτών, ή ένταξή τους σε σχετικό μητρώο παροχής κοινωνικής φροντίδας και ιδιαίτερα στο Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, η διαπίστωση ότι υφίσταται συνέχεια στην παροχή υπηρεσιών καθώς και η λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στήριξης, ενδυνάμωσηςκαι συμβουλευτικής προς τους πολίτες.

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.

επιστροφή