Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Η ένταξη των Κωφών / Βαρήκοων στην Ελλάδα.

  • Κώστας Μαντζίκος, Επί πτυχίω φοιτητής Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Αφροδίτη Κατσάρη, Πτυχιούχος εκπαιδευτικός θεολογίας και ειδικής αγωγής- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται το θέμα της εκπαιδευτικής ένταξης των κωφών και βαρήκοων ατόμων στη γενική εκπαίδευση. Αρχικά, γίνεται λόγος για την αποσαφήνιση του όρου παιδαγωγική της ένταξης και ο διαχωρισμός της από την παιδαγωγική της ενσωμάτωσης. Επίσης, γίνεται πλήρης ανάλυση των όρων ένταξη και ενσωμάτωση, μέσα από τις απόψεις που διατυπώνουν Έλληνες και ξένοι ερευνητές. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στα πιο συνηθισμένα μοντέλα ένταξης, σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς και παρουσιάζεται δείγμα ερευνών που πραγματοποιήθηκαν πάνω σε αυτά τα μοντέλα. Επιπλέον, αναφέρονται στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από έρευνες που έχουν υλοποιηθεί πάνω στην ένταξη κωφών και βαρήκοων μαθητών σε γενικό σχολείο, αλλά και στις επιπτώσεις αυτής της ένταξης. Τέλος, σκιαγραφείται το προφίλ των εκπαιδευτικών, καθώς και η στάση τους απέναντι στο μείζον θέμα της ισότιμης ένταξης των κωφών και βαρήκοων παιδιών στα τυπικά σχολεία.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ. [pdf (640Kb)]

επιστροφή