Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Η επίδραση της τέχνης μέσω της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τόσο στην αυτοεκτίμηση των μαθητών με νοητική υστέρηση, όσο και στο αίσθημα αποδοχής της διαφορετικότητας τους

  • Φιλιππάκη Αμαλία, Εκπαιδευτικός, MSc Επιστήμες Αγωγής,
  • Καλαϊτζιδάκη Μαριάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια Βιολογίας, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η παροχή στους μαθητές με Νοητική Υστέρηση (Ν.Υ.), ευκαιριών επικοινωνίας και συνεργασίας με μαθητές γενικής αγωγής, καθώς και ευκαιριών κοινής βιωματικής συμμετοχής τους σε δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης, καλλιεργούν το αίσθημα της αυτοεκτίμησης τους και δρουν θεραπευτικά προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ψυχικής τους υγείας. Μέσα από τη μελέτη του συστήματος αξιών στο οποίο βασίζεται τόσο η τέχνη ως διδακτική τεχνική, όσο και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.), προέκυψε η εκτίμηση ότι θα μπορούσε ο συνδυασμός αυτών των δύο παιδαγωγικών προσεγγίσεων να αποτελέσει μια από τις νησίδες για την ουσιαστική ένταξη των παιδιών με Ν.Υ. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί αυτή η προοπτική. Ως ερευνητική στρατηγική επιλέχτηκε η «έρευνα δράσης» που στηρίχτηκε κυρίως στην μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπήρξε αξιοσημείωτη ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών με Ν.Υ., καθώς επίσης και σημαντική διαφοροποίηση του αισθήματος αποδοχής της διαφορετικότητας τους.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.

επιστροφή