Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Οι θέσεις της Π.Ε.Ε.Π. για τη στελέχωση των δομών Ε.Α.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ [Π.Ε.Ε.Π]

- Το κείμενο με τις θέσεις είναι διαθέσιμο εδώ.

Θέσεις Π.Ε.Ε.Π. για το άρθρο 27 (Θέματα Ειδικής Αγωγής) του σχεδίου νόμου «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις…».

Οι θέσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών (Π.Ε.Ε.Π) είναι διαθέσιμες εδώ.

Π.Ε.Ε.Π - Υπόμνημα σχετικά με το σχέδιο νόμου "Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας… (άρθρο 39) και άλλες προτεινόμενες αλλαγές στη δομή και διοίκηση της ειδικής αγωγής

Κύριε υπουργέ, οι προτεινόμενες αλλαγές έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και αβεβαιότητα, λόγω της αποσπασματικότητας, της προχειρότητας και της έλλειψης ουσιαστικής τεκμηρίωσης κι έχουν συναντήσει την καθολική σχεδόν αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας και των γονέων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παρόλο που εμπεριέχουν και θετικά στοιχεία είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκαλέσουν μεγαλύτερη αποδιοργάνωση και περισσότερα προβλήματα από όσα επιχειρούν να λύσουν. Για τους παραπάνω λόγους κρίνουμε αναγκαία την απόσυρση των επίμαχων διατάξεων του άρθρου 39 και την κατάθεση εντός τριμήνου ενός νέου σχεδίου νόμου που θα ρυθμίζει συνολικά τα θέματα της ειδικής αγωγής, μετά από συστηματική μελέτη και ουσιαστικό διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Το υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών (Π.Ε.Ε.Π) είναι διαθέσιμο εδώ.

O ΕΟΠΥΥ απέκλεισε τις Μαθησιακές Δυσκολίες από τις θεραπείες

Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών (Π.Ε.Ε.Π.) στον Υπουργό Υγείας στην οποία σημειώνεται ότι αποκλείονται τα παιδιά και οι έφηβοι με μαθησιακές δυσκολίες από το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίας υγείας, καθώς δεν περιλαμβάνεται αυτή η κατηγορία διαταραχών στον ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Η επιστολή είναι διαθέσιμη εδώ.

Αίτημα για ανάκληση της 63959/Γ6/8-6-2012 εγκυκλίου της υπηρεσιακής Υπουργού Παιδείας σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ.

Επιστολή στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού από την Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών (Π.Ε.Ε.Π)

Η επιστολή είναι διαθέσιμη εδώ.

Θέσεις - Aπόψεις - Aιτήματα

Η Αποστολή της ΠΕΕΠ συνοψίζεται στα εξής:

 • Εξασφάλιση υψηλών προδιαγραφών στην παροχή ειδικής εκπαιδευτικής-θεραπευτικής παρέμβασης & φροντίδας για όλα τα παιδιά που την έχουν ανάγκη.
 • Προώθηση επιστημονικής έρευνας σε θέματα που αφορούν στην πρώιμη παρέμβαση, ειδική αγωγή, σχολική ένταξη (συνεκπαίδευση), στο εξατομικευμένο αναλυτικό πρόγραμμα, στις αποτελεσματικές πρακτικές εκπαιδευτικής-θεραπευτικής παρέμβασης, στην οικονομική πολιτική για την ειδική αγωγή, στην ενδυνάμωση της οικογένειας που έχει παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - αναπηρία, στην κατοχύρωση δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.
 • Εμπλουτισμός της προπτυχιακής εκπαίδευσης όλων των εκπαιδευτικών με θέματα βασικών γνώσεων και ευαισθητοποίησης για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - αναπηρίες.
 • Δια βίου ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση όλων των Ειδικών Παιδαγωγών με στόχο την προώθηση αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πρακτικών παρέμβασης.
 • Προώθηση και οργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου σε θέματα ειδικής εκπαιδευτικής-θεραπευτικής παρέμβασης και αναπηρίας.
 • Σχεδιασμός εθνικού δικτύου υπηρεσιών Οικογενειοκεντρικής Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά με αναπτυξιακά προβλήματα που ανήκουν στην ευαίσθητη ηλικιακή ομάδα 0 έως 5 ετών.
 • Συνεργασία της Ένωσης με τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Πανεπιστημιακές Σχολές, άλλους Επιστημονικούς Συλλόγους και Συλλόγους Γονέων, καθώς επίσης και με τις Τοπικές Αρχές, με στόχο την επίτευξη καλύτερης ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και ικανότητες.
 • Η θεμελίωση, μέσω θεσμικού πλαισίου και η προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Eιδικών Παιδαγωγών που εργάζονται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η αξιοκρατία και η διαφάνεια οφείλει να εφαρμόζεται σε όλες τις διαδικασίες πρόσληψης Ειδικών Παιδαγωγών σε σχολεία, διαγνωστικούς φορείς, πολυεπιστημονικές ομάδες διάγνωσης και αξιολόγησης κλπ.
 • Σύμπραξη και επικοινωνία με συλλόγους, σωματεία και μη-κυβερνητικές οργανώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με στόχο τη διάδοση της γνώσης και την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και επιτυχημένων ενεργειών.

Μέσα για την επίτευξη των στόχων:

 • Οργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων και συνεδρίων.
 • Δημοσιεύσεις (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικό και πακέτα πληροφοριών σε θέματα παροχής ειδικής εκπαιδευτικής-θεραπευτικής παρέμβασης).
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων παρέμβασης.
 • Εκδηλώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.
 • Ποικίλες ομάδες εργασιών της Π.Ε.Ε.Π.

Δράσεις της Π.Ε.Ε.Π.:

 • Η Π.Ε.Ε.Π. εκδίδει ενημερωτικό δελτίο στη μορφή μιας μικρής 10σέλιδης έκδοσης με επιστημονικά άρθρα, νέα και ανακοινώσεις που στο εξής θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Η Ένωση εκπόνησε και ψήφισε τον «Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του Ειδικού Παιδαγωγού». Η εκπόνηση αυτού του έργου ήταν υψηλής προτεραιότητας για την Ένωση, δεδομένου ότι στην Ελλάδα υπάρχει παντελής έλλειψη Κώδικα Δεοντολογίας όχι μόνο στην Ειδική Αγωγή αλλά για το εκπαιδευτικό επάγγελμα στο σύνολό του.

  Ομάδα Εργασίας του Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας:
  Ευθαλία Καδέρογλου, Μ.Ed. – Γ. Γραμματέας της Ένωσης, Επικεφαλής της ομάδας εργασίας.
  Αθανάσιος Δαρβούδης, Μ.Ed. – τέως Πρόεδρος της Ένωσης.
  Βασίλειος Σταυρόπουλος, M.Ed. – Συντονιστής της Ένωσης για το Βόρειο Αιγαίο.
  Θεοδώρα Τσοβίλη, Ph.D. – Πρόεδρος της Ένωσης στο Παράρτημα Αθηνών.
  Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Ph.D. – Μέλος του Παραρτήματος Αθηνών.

 • Η Π.Ε.Ε.Π. έχει δημιουργήσει ομάδα εργασίας για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, η οποία έχει τακτική επικοινωνία, ικανό αριθμό επαφών και συναντήσεων με υπεύθυνους των Υπουργείων Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Εργασίας & Κοινωνικής Προστασίας, με στόχο τη θεσμική κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Ειδικών Παιδαγωγών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Η Ειδική Αγωγή στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να παρέχεται μόνο από ειδικευμένους επαγγελματίες Ειδικούς Παιδαγωγούς και όχι από άλλες επαγγελματικές ομάδες οι οποίες συχνά δεν κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για το έργο του Ειδικού Παιδαγωγού. Η διασφάλιση αυτή είναι μείζονος σημασίας για την προστασία των οικογενειών από οποιονδήποτε προσπαθεί να καπηλευθεί τον χώρο της Ειδικής Αγωγής.

  Επίσης η Π.Ε.Ε.Π. προσπαθεί να παρακολουθεί και να ελέγχει την τήρηση των Νόμων, διατάξεων και εγκυκλίων που αφορούν την παροχή της ειδικής αγωγής στα δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΣΜΕΑ και Τμήματα Ένταξης).

  Η Π.Ε.Ε.Π. θεωρεί απαραίτητη την τοποθέτηση της ειδικότητας του Ειδικού Παιδαγωγού σε όλα τα προνοιακά πλαίσια και τις διεπιστημονικές ομάδες διάγνωσης και αξιολόγησης των φορέων που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

  Ομάδα Εργασίας για την Κατοχύρωση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων:
  Αικατερίνη Σκουμπάκη – τέως Πρόεδρος της Ένωσης, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων.
  Ευθαλία Καδέρογλου, M.Ed. – Γ. Γραμματέας της Ένωσης.
  Αθανάσιος Κουλουκουργιώτης, M.Sc. – Συντονιστής της Ένωσης για το Νομό Πιερίας.

Μελλοντικοί Στόχοι της Π.Ε.Ε.Π.:

 • Ανανέωση του ιστότοπου της ΠΕΕΠ και σύμπραξη με τον ιστότοπο www.specialeducation.gr
 • Έκδοση του περιοδικού της Ένωσης και βιβλίων σε θέματα Ειδικής Αγωγής.
 • Οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης σε όλη την επικράτεια, δίνοντας προτεραιότητα στις «ξεχασμένες περιοχές» της περιφέρειας.
 • Ανάδειξη του ρόλου του Ειδικού Παιδαγωγού και θεσμοθέτηση μέτρων προστασίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των ειδικευμένων Ειδικών Παιδαγωγών που εργάζονται στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
 • Σύμπραξη και συνεργασία με Ευρωπαϊκούς εταίρους στα πλαίσια επιστημονικών δράσεων και έργων.
επιστροφή