Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Δυσλεξία – Ένοπλες Δυνάμεις - Αλλαγή Προεδρικού Διατάγματος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Προς την Πολιτική ηγεσία,

Επιστολή αιτήματος άμεσης τροποποίησης του Προεδρικού Διατάγματος (Σελίδα 228 [350], & Σελίδα 306 [252Α+Β, 254Α] του ΦΕΚ, ΦΥΛΛΟ 17, 27-1-2014), ώστε να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και να επιτρέπεται όπως και πρώτα, οι δυσλεξικοί να υπηρετούν ως κανονικοί-μάχιμοι και ως αξιωματικοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας, που τους έχει ανάγκη. Συνεπακολούθως, πρέπει να γίνουν και οι αντίστοιχες αλλαγές στην προκήρυξη για την είσοδο των υποψήφιων φοιτητών σε όλες τις σχολές των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας.

  • Η επιστολή είναι διαθέσιμη, εδώ.

Ψηφιακά βιβλία και e-book Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Αυτές τις μέρες Μένουμε σπίτι και διαβάζουμε, γράφουμε, ενισχύουμε δεξιότητες και ικανότητες. Τα παιδιά με δυσκολίες μάθησης χρειάζονται ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και υλικό για να διασκεδάζουν και να ενισχύουν τις δεξιότητες τους.

Σας έχουμε την πρόταση μας.

Ελεύθερα e-book, διαθέσιμο υποστηρικτικό υλικό με ελεύθερη είσοδο για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή να δείχνουμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας και την υποστήριξη μας .

Δείτε τα στο https://my-book.gr/my-book-free/

 

Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών με αναπηρία

Οι συγκεκριμένες οδηγίες έχουν εφαρμογή για την εξ αποστάσεως προσαρμοσμένη κατά περίπτωση διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Για την υλοποίηση κάθε σχετικής πρωτοβουλίας κρίνεται σκόπιμη η επικοινωνία και η στενή συνεργασία με τους γονείς των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αποτελούν απαραίτητους αρωγούς προς αυτή την κατεύθυνση.

  • Η εγκύκλιος είναι διαθέσιμη εδώ!

Train-ASD: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα σε θέματα Εκπαίδευσης Ατόμων με Αυτισμό

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Δρ. Χριστίνα K. Συριοπούλου - Δελλή (Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο γνωστικό αντικείμενο “Εκπαίδευση Ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές") εκπονεί έργο με τίτλο: “Επαγγελματική Κατάρτιση σε Εναλλακτικά Συστήματα Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις για Άτομα με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού" (KA2 VET "Train-ASD")”.

Για την υλοποίηση του έργου αυτού συνεργάζονται: το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου (Ρουμανία), η Autism Europe με έδρα τις Βρυξέλλες, ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής (ΠΕΣΕΑ) και η Ελληνική εταιρία INTE*LEARN που ειδικεύεται στο e-Learning.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση επαγγελματιών σε εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας μέσω e-Learning ώστε να προωθηθεί η συμμετοχή των μαθητών με αυτισμό στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα στοχεύει στην εξοικείωση των επαγγελματιών με τη συστηματική παρατήρηση των παιδιών και τα κλινικά χαρακτηριστικά τους με σκοπό την καλύτερη διαχείρισή τους.

Στα πλαίσια του προγράμματος έχει ήδη διεξαχθεί έρευνα για την καταγραφή των αναγκών των επαγγελματιών για εκπαίδευση και κατάρτιση. Η έρευνα φανέρωσε τη μεγάλη και επιτακτική ανάγκη για εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται στην εκπαίδευση, αγωγή και υποστήριξη των ατόμων με αυτισμό. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού και των e-Learning ψηφιακών μαθημάτων.

Οι συντελεστές του προγράμματος ευελπιστούν να καλύψουν το κενό που υπάρχει στην εκπαίδευση των επαγγελματιών και να τους καταστήσουν ικανούς να διαχειριστούν τους μαθητές με χαρακτηριστικά Διαταραχής Φάσματος Αυτισμού, αλλά και να υποστηρίξουν και να καθοδηγήσουν τα μέλη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

  • Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ!

Σύσταση 943 νέων οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τη σύσταση 943 νέων οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

  • Το ΦΕΚ σε μορφή pdf είναι διαθέσιμο εδώ!

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της 3ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Εκδόθηκε στις 25/4/2019 η 3ΕΑ προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ.

Η αναλυτική προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από την Πέμπτη 2 Μαΐου έως και την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 6 σελίδες   Next Last
επιστροφή