Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Γραφικές, σχεδιαστικές και μαθηματικές δεξιότητες νηπίων με τάση προτίμησης δεξιού και αριστερού χεριού

  • Μαρία Μητσιώρη, Ειδική νηπιαγωγός προσχολικής αγωγής
  • Γεώργιος Γρούϊος, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ
  • Ελένη Τσακιρίδου, Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας, ΠΤΔΕ-ΠΔΜ

Η προσχολική ηλικία θεωρείται κρίσιμη περίοδος για την ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών λειτουργιών. Η γνώση της ανατομικής και λειτουργικής εγκεφαλικής ασυμμετρίας των νηπίων και η διερεύνηση των παραγόντων που εμπλέκονται στη διαδικασία μάθησης και επίδοσης τους δημιουργούν προοπτικές για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για το σκοπό αυτό η παρούσα μελέτη στοχεύει στην ανάδειξη των παραγόντων που επηρεάζουν και διαφοροποιούν την επίδοση των νηπίων σε γνωστικές και γνωστικοκινητικές δεξιότητες. Τα ερευνητικά αποτελέσματα καταδεικνύουν την επίδραση της προτίμησης χεριού και του φύλου στη διαφοροποίηση των επιδόσεων των νηπίων σε γραφικές, σχεδιαστικές και μαθηματικές δεξιότητες. Είναι αναγκαίο λοιπόν να εκτιμηθούν και να αξιοποιηθούν κατάλληλα στην εκπαιδευτική διαδικασία από το δάσκαλο και το εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό επιτυγχάνεται προσαρμόζοντας το αναλυτικό πρόγραμμα και τον τρόπο διδασκαλίας στις ιδιαίτερες μαθησιακές και αναπτυξιακές ανάγκες των νηπίων προκειμένου να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο βαθμό τις φυσικές τους ικανότητες και να οδηγηθούν σε σχολική επιτυχία.

  • Η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.

«Υποστηρίζομαι - Συνυπάρχω - Αναπτύσσομαι»

Το θεατρικό δρώμενο «Υποστηρίζομαι -Συνυπάρχω - Αναπτύσσομαι», είναι έργο της Καϊτατζή - Χουλιούμη Δέσποινας, Ψυχολόλγου / Προϊσταμένης ΚΕΔΔΥ Σερρών και της Μακράκη Φωτεινής, Εκπαιδευτικού προσχολικής εκπαίδευσης ΚΕΔΔΥ Σερρών, το οποίο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Πρώιμη Παρέμβαση στην Εκπαίδευση» και παρουσιάσθηκε στην ημερίδα που διοργάνωσε το ΚΕΔΔΥ ( τότε ΚΔΑΥ) με το ίδιο θέμα στις 12/5/07.
Στόχος της συγκεκριμένης δράσης του προγράμματος ήταν η εδραίωση θετικών στάσεων που προάγουν την αγαστή συνύπαρξη και ενισχύουν την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη της προσωπικότητας του αναπτυσσόμενου ατόμου με και χωρίς αναπηρίες ή άλλες ιδιαιτερότητες.

περισσότερα

«Δώσε μου την ευκαιρία»: Πρώιμη Ανίχνευση και Εκπαιδευτική παρέμβαση για τις Μαθησιακές Δυσκολίες

Ευθαλία Καδέρογλου, M.Ed Ειδική Παιδαγωγός - Σύμβουλος Πρώιμης Παρέμβασης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών, Ειδική Συνεργάτης www.specialeducation.gr

Ο όρος Μαθησιακές Δυσκολίες συχνά συγχέεται με τη δυσλεξία που είναι μία διαταραχή της αναγνωστικής ικανότητας. Στην πραγματικότητα ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες» αποτελεί έναν όρο «ομπρέλα» που περικλείει μία ευρύτατη πολυποικιλότητα δυσκολιών στην μάθηση. Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να έχουν διαφορετικές αφετηρίες που προκύπτουν άλλοτε από περιβαλλοντικούς και άλλοτε από νευροβιολογικούς λόγους.

Παρακάτω εξετάζονται κάποιες από τις πιο συχνές κατηγορίες στις οποίες οφείλονται οι διάφορες Μαθησιακές Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τόσο στην πρωτοσχολική εκπαίδευση όσο και κατά την φοίτησή τους στο Δημοτικό σχολείο. Αναφέρονται ενδεικτικά κάποια βασικά χαρακτηριστικά των κατηγοριών αυτών για να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στην ανίχνευση των Μαθησιακών Δυσκολιών και τέλος δίδονται ενδεικτικές δραστηριότητες εκπαιδευτικής παρέμβασης για κάθε κατηγορία που εξετάστηκε.

Η εισήγηση είναι διαθέσιμη εδώ.

Παιδιά με ειδικές ανάγκες στην προσχολική ηλικία

Από το βιβλίο των Lerner J., Lowenthal B., Egan R. "Prechool children with special needs", Boston: Allyn & Bacon

Τα τελευταία χρόνια η κοινωνία αλλά και η επιστήμη άρχισαν να αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα των πρώτων χρόνων της ζωής του παιδιού καθώς και την ανάγκη για την έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση. Στο γεγονός αυτό συνέβαλαν αφενός ο μεγάλος αριθμός ερευνών για την εκπαίδευση των νηπίων και η κοινωνική πολιτική για την προσχολική αγωγή και αφετέρου η αύξηση προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης για μικρά παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Στην ομάδα παιδιών με ειδικές ανάγκες κατά την προσχολική ηλικία περιλαμβάνονται δύο είδη πληθυσμού: α) παιδιά σε επικινδυνότητα για σχολική υποεπίδοση ή αποτυχία και β) παιδιά με αναγνωρισμένες ανεπάρκειες. Οι δυο αυτοί πληθυσμοί αν και διαφέρουν, έχουν κοινά στοιχεία σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση και τις πρακτικές παρέμβασης.

Το απόσπασμα είναι διαθέσιμο εδώ

επιστροφή