Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Εκπαίδευση μαθητών με κινητικές ανεπάρκειες

Ο ρόλος της ανάλυσης βάδισης στη βελτίωση και τον έλεγχο της βάδισης

ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Τμήμα ανάλυσης βάδισης για παιδιά και ενήλικες με αναπηρία.

Για κάποιους η βάδιση αποτελεί την πιο απλή μορφή κίνησης, υπάρχουν όμως άνθρωποι για τους οποίους η βάδιση/κίνηση απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο που λειτουργεί στην ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στην αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων. Πρόκειται για το Εργαστήριο ανάλυσης βάδισης, με στόχο την κλινική ανάλυση της κίνησης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον τρόπο αντιμετώπισης μυοσκελετικών και νευρολογικών προβλημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Κινητικές αναπηρίες σε παιδιά

Χρήστος Νεστορίδης, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Οι κινητικές αναπηρίες στα παιδιά προκαλούνται από διάφορες αιτίες. Ανεξάρτητα από τις αιτίες, απαιτείται ένα οργανωμένο θεραπευτικό ομαδικό πλαίσιο όπου θα καταβληθεί η προσπάθεια περιορισμού των ελλειμμάτων (κινητικών – λειτουργικών – γνωστικών και επικοινωνιακών) από εξειδικευμένους επιστήμονες. Η ομάδα αποκατάστασης είναι αυτή που θα καθορίσει τους στόχους που θα διέπουν το θεραπευτικό πλαίσιο. Οι χειρουργικές επεμβάσεις προσπαθούν να διορθώσουν τα προβλήματα του μυοσκελετικού συστήματος στα παιδιά. Σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού που θα βοηθήσει το παιδί με κινητική αναπηρία να ενταχθεί ισότιμα στην κοινωνία, μέσα στο κατάλληλο εργασιακό καθεστώς. Πρέπει να τονισθεί ο ρόλος της οικογένειας που γνωρίζει την πραγματικότητα και καθοδηγείται από τους ειδικούς στην συνέχιση του αποκαταστασιακού προγράμματος στην καθημερινή ζωή.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Αξιοποίηση εργαλείων επικοινωνίας από παιδιά με σωματικές αναπηρίες

Aργυρούλα Αθ. Πέτρου, Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου, Kαθ. Πληροφορικής Ειδικού Σχολείου
Α. Δημητρακοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου

Οι σύγχρονες έρευνες εξετάζουν την παιδαγωγική αξία του υπάρχοντος λογισμικού, του βίντεο, και των επικοινωνιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και οι μέχρι τώρα έρευνες στο χώρο της Ειδικής αγωγής ασχολούνται με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και της ενσωμάτωσης τους στις Κανονικές Τάξεις όπου αυτό είναι δυνατό. Η έρευνα αυτή έχει αφενός σαν στόχος τη δημιουργία μαθησιακού περιβάλλοντος που έχει σαν σκοπό να ενεργοποιήσει τους μαθητές να αξιοποιήσει τον κοινωνικό παράγοντα της μάθησης τόσο στο κοινωνικό πλαίσιο της τάξης όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό χώρο ( εκτός σχολείου π.χ. με άλλες τάξεις ή με άλλα σχολεία κ.λ.π.) και αφετέρου τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα τα εργαλεία επικοινωνίας από τα παιδιά με σωματικές αναπηρίες στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και κατόπιν τη δημιουργία κατάλληλων δραστηριοτήτων έτσι ώστε να προαχθεί η συνεργασία μεταξύ τους, να βοηθηθεί και να προαχθεί η διαδικασία κοινωνικοποίησης τους και ομαλής ενσωμάτωσης τους στην ζωή και να προετοιμαστούν για την ένταξη τους στις κανονικές τάξεις.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη εδώ.

Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και την ένταξη των παιδιών με Κινητικές Αναπηρίες στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον

Θωμαή Δαδαμόγια, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής MEd, dadamogiathomi@yahoo.gr

Η παροχή κατάλληλης αγωγής και εκπαίδευσης του μαθητικού πληθυσμού με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες - όπως τα άτομα με κινητικές αναπηρίες - απασχόλησε τα τελευταία χρόνια τόσο την Ελληνική όσο και την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Έτσι, ήρθαν στο προσκήνιο θέματα, όπως η διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας των μαθητών με αναπηρία σε όλες τις υποδομές (κτιριακές, υλικοτεχνικές, ηλεκτρονικές), καθώς και τις υπηρεσίες και τα αγαθά που αυτές διαθέτουν. Στο πνεύμα της εξάλειψης του αποκλεισμού και των διακρίσεων που βασίζονται στην αναπηρία, και της ανάπτυξης της δυνατότητας ισότιμης σχολικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης, επικουρικό ρόλο παίζει η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), οι οποίες διευκολύνουν τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο στη μαθησιακή όσο και στην ενταξιακή τους πορεία στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

Η συγκεκριμένη εργασία, αρχικά, παρουσιάζει τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών με κινητικές αναπηρίες, ενώ, στη συνέχεια παρουσιάζει τους τομείς στους οποίους οι Τ.Π.Ε. δρουν επικουρικά δημιουργώντας ένα καλύτερο περιβάλλον μάθησης και βοηθώντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη και ένταξη των παιδιών αυτών στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. Τέλος, αναφέρονται κάποια συμπεράσματα που εξάγονται από την παρούσα μελέτη.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Εισαγωγή στην εκπαίδευση ατόμων με νευρομυϊκές διαταραχές

Σπάρταλη Ιωάννα, PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας, ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ανά την υφήλιο 1 σε κάθε 2000 άτομα πάσχει από κάποια μορφής νευρομυϊκή διαταραχή. Οι πιο διαδεδομένες νευρομυϊκές διαταραχές είναι οι μυϊκές δυστροφίες και η νωτιαία μυϊκή ατροφία. Οι ασθένειες αυτές οφείλονται σε γενετικές ανωμαλίες. Τα ελαττωματικά γονίδια σε κάποιους τύπους ασθένειας κληρονομούνται από τη μητέρα στο γιο που θα νοσήσει ή στην κόρη που θα είναι φορέας αυτών. Σε άλλους τύπους, τα γονίδια κληρονομούνται και από τον πατέρα προς το γιο ή την κόρη. Τέλος, σε άλλους τύπους, για να κληρονομηθεί το γονίδιο πρέπει να το έχουν και η μητέρα και ο πατέρας αλλά και να το κληρονομήσει και από τους δύο το παιδί για να νοσήσει.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Νέες Τεχνολογίες στην Αποκατάσταση - ΛΟΓΟΣ και ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ

O Λόγος από τον Dr. Δ.Α. Χρηστίδη, Ψυχοφυσιολόγο Πανεπιστημίου Αθηνών

O Αντίλογος από την Dr. Ξ. Μιχαήλ, Ιατρό Αποκατάστασης, Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Δ/τρια Τμήματος Αποκατάστασης Θεραπευτηρίου "Υγεία"

Πάντα χρειάζεται η επιλογή του κατάλληλου μηχανήματος για το κατάλληλο άτομο σε συνδυασμό με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Θα πρέπει δηλαδή να εκτιμάται επαρκώς το συνολικό εύρος της κοινωνικοψυχοσωματικής διάστασης. Η εκτίμηση αυτή προϋποθέτει τη συντονισμένη προσέγγιση από πολυμελή ομάδα Αποκατάστασης.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 2 σελίδες   Next Last
επιστροφή