Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Η ένταξη των Κωφών / Βαρήκοων στην Ελλάδα.

  • Κώστας Μαντζίκος, Επί πτυχίω φοιτητής Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Αφροδίτη Κατσάρη, Πτυχιούχος εκπαιδευτικός θεολογίας και ειδικής αγωγής- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται το θέμα της εκπαιδευτικής ένταξης των κωφών και βαρήκοων ατόμων στη γενική εκπαίδευση. Αρχικά, γίνεται λόγος για την αποσαφήνιση του όρου παιδαγωγική της ένταξης και ο διαχωρισμός της από την παιδαγωγική της ενσωμάτωσης. Επίσης, γίνεται πλήρης ανάλυση των όρων ένταξη και ενσωμάτωση, μέσα από τις απόψεις που διατυπώνουν Έλληνες και ξένοι ερευνητές. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στα πιο συνηθισμένα μοντέλα ένταξης, σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς και παρουσιάζεται δείγμα ερευνών που πραγματοποιήθηκαν πάνω σε αυτά τα μοντέλα. Επιπλέον, αναφέρονται στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από έρευνες που έχουν υλοποιηθεί πάνω στην ένταξη κωφών και βαρήκοων μαθητών σε γενικό σχολείο, αλλά και στις επιπτώσεις αυτής της ένταξης. Τέλος, σκιαγραφείται το προφίλ των εκπαιδευτικών, καθώς και η στάση τους απέναντι στο μείζον θέμα της ισότιμης ένταξης των κωφών και βαρήκοων παιδιών στα τυπικά σχολεία.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ. [pdf (640Kb)]

Αναγνωρισμένα κέντρα πιστοποίησης επάρκειας και διδασκαλίας νοηματικής γλώσσας

Τα αναγνωρισμένα κέντρα πιστοποίησης επάρκειας και διδασκαλίας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος:

περισσότερα

Γνώσεις και στάσεις φοιτητών γύρω από την κώφωση

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αναστασία Μαλαβέτα, Φιλόλογος, ΜΔΕ στην Αγωγή Κωφών
Ανδρέας Ξερουδάκης, Μαθηματικός, ΜΔΕ στην Αγωγή Κωφών

Οι κωφοί σε μια κοινωνία ακουόντων ήταν στο πέρασμα των χρόνων μια αποκλίνουσα ομάδα από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε προκειμένου να δείξει αν σήμερα οι νέοι γνωρίζουν κάποια βασικά θέματα γύρω από τους κωφούς και την κώφωση ευρύτερα. Ακόμα, στοιχείο της έρευνας είναι η στάση αυτών των νέων ανθρώπων απέναντι στα συγκεκριμένα αυτά θέματα. Σκοπός της είναι να μελετηθεί κατά πόσο οι γνώσεις και η στάση αυτή διαφέρουν ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες.

περισσότερα

Οι τυφλοκωφοί μαθητές και η εκπαίδευσή τους.

Πλήρης τίτλος: Οι τυφλοκωφοί μαθητές και η εκπαίδευσή τους στο 1ο Ειδικό Δημοτικό σχολείο Τυφλοκωφών (Τ/Κ) Καλλιθέας

- Δημητρίου Νικόλαος, Δάσκαλος στο Μονοθέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλοκωφών Καλλιθέας.
- Συφάκη Μαρία, Κλινική Ψυχολόγος στο Μονοθέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλοκωφών Καλλιθέας.

Το άρθρο παρουσιάστηκε στο συνέδριο του ICEVI στο Βελιγράδι το 2006

Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf(300Kb) εδώ.

Το «χτίσιμο» Αναλυτικού Προγράμματος για την ανάπτυξη επικοινωνίας τυφλοκωφών μαθητών.

Ορφανός Π., Δρ Ειδικής Αγωγής-Ειδικός Παιδαγωγός

Γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο που να είναι ικανό να συναντήσει τις ανάγκες όλων των τυφλοκωφών παιδιών, θα πρέπει να δημιουργήσουμε προγράμματα που να απευθύνονται εξατομικευμένα σε κάθε παιδί και στις ανάγκες της οικογένειάς του. Κάθε εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη επικοινωνίας, πρέπει να εμπεριέχει τρία βασικά στοιχεία:
το χτίσιμο των κοινωνικών σχέσεων, τις επικοινωνιακές ικανότητες με νόημα και την κατανόηση του κόσμου.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για Μαθητές με Πολλαπλές Αναπηρίες - Τυφλόκωφοι.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Έργο: Χαρτογράφηση – Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής (2003ΣΕ04530072)

Ορφανός Πέτρος, Δάσκαλος, Ειδικός Παιδαγωγός, Υποψήφιος Διδάκτορας.

Η τυφλοκώφωση είναι μια ασθένεια (όχι αρκετά γνωστή στην Ελλάδα), η οποία δεν αποτελείται από τις δύο αναπηρίες - την κώφωση ενωμένη με την τυφλότητα. Είναι μια τελείως διακρινόμενη αναπηρία με σοβαρές επιπτώσεις στη συμπεριφορά του πάσχοντα αλλά ιδιαίτερα στη μάθηση. Το όνομα της Helen Keler, παγκοσμίως γνωστό, μας θυμίζει το πάθος των τυφλοκωφών για ζωή. Η Helen έγινε τυφλοκωφή στον 19ο μήνα της ζωής της και ως άτομο υψηλής ευφυΐας κατόρθωσε να αποφοιτήσει από το Harvard.
Η επικοινωνία με τα τυφλοκωφά άτομα σε καθημερινές καταστάσεις έχει περιγραφεί σα «συζητήσεις με σώματα». Σε μια τέτοια διαδικασία, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον βασισμένοι σε άλλες επικοινωνιακές κινήσεις όπως τη γλώσσα του σώματος, τα απτά σύμβολα, τη στάση του σώματος, την ένταση των μυών, τις φυσικές χειρονομίες,… Η συμμετοχή σε αυτόν τον κόσμο της αμεσότητας και της αφής, απαιτεί υψηλά επίπεδα ευαισθησίας και ιδιαίτερη διαίσθηση από τους ακούοντες και βλέποντες συντρόφους και εκπαιδευτικούς.

Η έγκαιρη διάγνωση, η σωστή εκπαίδευση του παιδιού από μικρή ηλικία και η υποστήριξη της οικογένειας του συμβάλλουν στον περιορισμό των σοβαρών επιπτώσεων της τυφλοκώφωσης. Η εκπαίδευση με κύριο στόχο τις επικοινωνιακές ικανότητες του παιδιού, είναι πολύ σημαντική σε οποιοδήποτε επίπεδο αυτή μπορεί να αναπτυχθεί. Το να μεγιστοποιούμε ως εκπαιδευτικοί την επικοινωνιακή ικανότητα του, επιβεβαιώνει την ομαλή ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό του περιβάλλον. Του δίνει τη δυνατότητα να κοντρολάρει τη δική του ζωή και να επηρεάζει το τι συμβαίνει σε αυτόν και στους άλλους.
Το σύγγραμμα αυτό προσπαθεί, με απλό και μεθοδικό τρόπο, να προσεγγίσει το θέμα της τυφλοκώφωσης.

Το πλήρες Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για Μαθητές με Πολλαπλές Αναπηρίες - Τυφλόκωφοι

Α' Μέρος

Β' Μέρος

First Previous  Εμφάνισε 1 από 4 σελίδες   Next Last
επιστροφή