Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Παιδικά Παραμύθια & Ιστορίες στην Ελληνική Νοηματική

Οι Ιστορίες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα περιέχουν αφήγηση στην ΕΝΓ και δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος ΣΕΠΠΕ «Διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως Πρώτης Γλώσσας και Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Κωφά Παιδιά» ΝΟΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Περιλαμβάνει επιλεγμένες ιστορίες από τα Ανθολόγια της Δ΄ και της Ε΄ Δημοτικού, που είναι βασισμένες στην προφορική παράδοση, μύθους του Αισώπου και ανέκδοτα, την απόδοση μιας ιστορίας χωρίς λόγια και ιστορίες με εικόνες. Οι ιστορίες εμπλουτίζονται συνεχώς.

  • Πατήστε εδώ για να ακούσετε τα παραμύθια με την ελληνική νοηματική γλώσσα.

Η ένταξη των Κωφών / Βαρήκοων στην Ελλάδα.

  • Κώστας Μαντζίκος, Επί πτυχίω φοιτητής Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Αφροδίτη Κατσάρη, Πτυχιούχος εκπαιδευτικός θεολογίας και ειδικής αγωγής- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται το θέμα της εκπαιδευτικής ένταξης των κωφών και βαρήκοων ατόμων στη γενική εκπαίδευση. Αρχικά, γίνεται λόγος για την αποσαφήνιση του όρου παιδαγωγική της ένταξης και ο διαχωρισμός της από την παιδαγωγική της ενσωμάτωσης. Επίσης, γίνεται πλήρης ανάλυση των όρων ένταξη και ενσωμάτωση, μέσα από τις απόψεις που διατυπώνουν Έλληνες και ξένοι ερευνητές. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στα πιο συνηθισμένα μοντέλα ένταξης, σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς και παρουσιάζεται δείγμα ερευνών που πραγματοποιήθηκαν πάνω σε αυτά τα μοντέλα. Επιπλέον, αναφέρονται στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από έρευνες που έχουν υλοποιηθεί πάνω στην ένταξη κωφών και βαρήκοων μαθητών σε γενικό σχολείο, αλλά και στις επιπτώσεις αυτής της ένταξης. Τέλος, σκιαγραφείται το προφίλ των εκπαιδευτικών, καθώς και η στάση τους απέναντι στο μείζον θέμα της ισότιμης ένταξης των κωφών και βαρήκοων παιδιών στα τυπικά σχολεία.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ. [pdf (640Kb)]

Αναγνωρισμένα κέντρα πιστοποίησης επάρκειας και διδασκαλίας νοηματικής γλώσσας

Τα αναγνωρισμένα κέντρα πιστοποίησης επάρκειας και διδασκαλίας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος:

περισσότερα

Γνώσεις και στάσεις φοιτητών γύρω από την κώφωση

Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αναστασία Μαλαβέτα, Φιλόλογος, ΜΔΕ στην Αγωγή Κωφών
Ανδρέας Ξερουδάκης, Μαθηματικός, ΜΔΕ στην Αγωγή Κωφών

Οι κωφοί σε μια κοινωνία ακουόντων ήταν στο πέρασμα των χρόνων μια αποκλίνουσα ομάδα από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε προκειμένου να δείξει αν σήμερα οι νέοι γνωρίζουν κάποια βασικά θέματα γύρω από τους κωφούς και την κώφωση ευρύτερα. Ακόμα, στοιχείο της έρευνας είναι η στάση αυτών των νέων ανθρώπων απέναντι στα συγκεκριμένα αυτά θέματα. Σκοπός της είναι να μελετηθεί κατά πόσο οι γνώσεις και η στάση αυτή διαφέρουν ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες.

περισσότερα

Οι τυφλοκωφοί μαθητές και η εκπαίδευσή τους.

Πλήρης τίτλος: Οι τυφλοκωφοί μαθητές και η εκπαίδευσή τους στο 1ο Ειδικό Δημοτικό σχολείο Τυφλοκωφών (Τ/Κ) Καλλιθέας

- Δημητρίου Νικόλαος, Δάσκαλος στο Μονοθέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλοκωφών Καλλιθέας.
- Συφάκη Μαρία, Κλινική Ψυχολόγος στο Μονοθέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλοκωφών Καλλιθέας.

Το άρθρο παρουσιάστηκε στο συνέδριο του ICEVI στο Βελιγράδι το 2006

Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf(300Kb) εδώ.

Το «χτίσιμο» Αναλυτικού Προγράμματος για την ανάπτυξη επικοινωνίας τυφλοκωφών μαθητών.

Ορφανός Π., Δρ Ειδικής Αγωγής-Ειδικός Παιδαγωγός

Γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο που να είναι ικανό να συναντήσει τις ανάγκες όλων των τυφλοκωφών παιδιών, θα πρέπει να δημιουργήσουμε προγράμματα που να απευθύνονται εξατομικευμένα σε κάθε παιδί και στις ανάγκες της οικογένειάς του. Κάθε εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη επικοινωνίας, πρέπει να εμπεριέχει τρία βασικά στοιχεία:
το χτίσιμο των κοινωνικών σχέσεων, τις επικοινωνιακές ικανότητες με νόημα και την κατανόηση του κόσμου.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 5 σελίδες   Next Last
επιστροφή