Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Εκπαίδευση και άτομα με προβλήματα όρασης

Τσιναρέλης Γεώργιος, Ειδικός Παιδαγωγός

Ένα στα δέκα παιδιά που εισέρχονται στο σχολείο έχει κάποια προβλήματα όρασης. Είναι ευτύχημα όμως πως οι περισσότερες απ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν συναντούν σημαντικά κοινωνικά και εκπαιδευτικά προβλήματα αφού τα γυαλιά αποκαθιστούν τη μειονεξία.
Ένα στα χίλια παιδιά όμως έχει σοβαρά προβλήματα όρασης που δεν μπορούν ν' αναπληρωθούν. Στην παρούσα εργασία θα περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών αυτών των παιδιών και ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να παραθέσουμε το απαραίτητο εκπαιδευτικό πλαίσιο καθώς και την κοινωνική οργάνωση που μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά αυτά.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Συγκρότηση Δικτύου Εθελοντών

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας) πρόκειται να συγκροτήσει Δίκτυο Εθελοντών με την εποπτεία της Κοινωνικής μας Υπηρεσίας. Κατόπιν ατομικής συνέντευξης θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση των ενδιαφερομένων σε τεχνικές συνοδείας ατόμων με πρόβλημα όρασης. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης ο εθελοντής θα κληθεί να εξυπηρετήσει ανάγκες των μελών μας, όπως π.χ. συνοδεία σε μια Υπηρεσία, τράπεζα κ.τ.λ., καθώς επίσης σε κοινωνικές, αθλητικές και πάσης φύσεως εκδηλώσεις.

Για το λόγο αυτό καλούμε όσους επιθυμούν να ενταχθούν ενεργά σʼ αυτή τη δράση να το δηλώσουν στον Κοινωνικό Λειτουργό Χρήστο Πολυμερά στα τηλέφωνα 2310-250111 εσ.116 ή 6945-064159, Βασ. Όλγας 114, Θεσσαλονίκη

Βιβλία διασκευασμένα και προσαρμοσμένα για τυφλούς μαθητές

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΠΙ, έχουν αναρτηθεί τα βιβλία όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου που έχουν διασκευαστεί και προσαρμοστεί μέχρι σήμερα για τις ανάγκες των τυφλών μαθητών. Σκοπός της ανάρτησης είναι να ενημερωθεί ο εκπαιδευτικός σχετικά με τις προσαρμογές και τις αλλαγές που έχουν γίνει στα βιβλία που έχουν οι τυφλοί μαθητές στην Ελληνική γραφή Braille. Επίσης, σε περίπτωση έλλειψης ή μη έγκαιρης παραλαβής των βιβλίων, να είναι σε θέση να τυπώσει το υλικό που τον ενδιαφέρει εφόσον υπάρχει εκτυπωτής Braille στο σχολείο.

Τα βιβλία αυτά έχουν προσαρμοστεί από την Ομάδα Εργασίας, η οποία λειτουργεί στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας. Κύριο μέλημα της ομάδας προσαρμογής ήταν οι όποιες προσαρμογές και αλλαγές να είναι τέτοιες, ώστε να είναι δυνατή η συνεκπαίδευση των τυφλών μαθητών στα κοινά σχολεία.

Για την εκτύπωση των βιβλίων και τη διανομή τους στα σχολεία που φοιτούν τυφλοί μαθητές αρμόδιο είναι το Τυπογραφείο του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Για την έγκαιρη εκτύπωση και παραλαβή τους, η κάθε σχολική μονάδα πρέπει να υποβάλλει γραπτώς το αίτημά της προς το τυπογραφείο τον Ιούνιο, αφού λήξουν νέες εγγραφές των μαθητών, έτσι ώστε να έχει τον επαρκή χρόνο να τα εκτυπώσει.

Το τηλέφωνο και το φαξ επικοινωνίας με το Τυπογραφείο του ΚΕΑΤ είναι: 210 9589791

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ.

Βιβλία διασκευασμένα και προσαρμοσμένα για αμβλύωπες μαθητές

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Το Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.) έχει δημιουργήσει ηλεκτρονική μορφή των εγχειριδίων Δημοτικού και Γυμνασίου, κατάσταση των οποίων εμφανίζεται παρακάτω.

Η Ο.Ε. χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες και, από τα ηλεκτρονικά διδακτικά βιβλία των βλεπόντων μαθητών, δημιουργεί νέα βιβλία, με μεγεθυσμένους χαρακτήρες (σε μεγέθη από 18 έως 38 στιγμές), προσβάσιμα στους μαθητές με μειωμένη όραση (μ.ό.) (Χρησιμοποιούνται επίσης και οι όροι «Μαθητές με χαμηλή όραση», «Μερικώς βλέποντες» ή «Αμβλύωπες μαθητές»).

Στο προσαρμοσμένο υλικό χρησιμοποιούνται σε έντονη κυρίως μορφή (bold) γραμματοσειρές Sans Serif, των οποίων οι χαρακτήρες είναι ευδιάκριτοι από τους μαθητές με μ.ό., όπως Arial, Verdana, Tahoma κ.λπ. Η μεγέθυνση της γραμματοσειράς συνεπάγεται αύξηση του όγκου του υλικού. Γι’ αυτό κάθε παραγόμενο βιβλίο, για να είναι εύχρηστο, χωρίζεται κατά την προσαρμογή του σε τόμους των 120-150 σελίδων. Για κάθε μαθητή με μ.ό. καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το υλικό που παράγεται να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο προσαρμοσμένο στις δυνατότητές του. Έτσι, τα διδακτικά βιβλία καθενός μαθητή με μ.ό. περιλαμβάνονται σε 30-50 ή και περισσότερους τέτοιους τόμους.

Παρά τις όποιες δυσκολίες, ως αποτέλεσμα του όλου εγχειρήματος, βρίσκεται ήδη στα χέρια πολλών μαθητών σε όλη τη χώρα προσαρμοσμένο και προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό. Το ότι είναι διαθέσιμο σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή (με τη χρήση εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου π.χ. MS Word) δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται όχι μόνο από τους μαθητές με μ.ό., αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως στην ενισχυτική διδασκαλία ή μέσω του υπολογιστή από μαθητές με κινητικά προβλήματα ή με ήπια νοητική στέρηση. Τα ενθαρρυντικά μηνύματα που καταφθάνουν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στην Ομάδα Εργασίας από γονείς και εκπαιδευτικούς, μαρτυρούν την αξία του έργου και την καθοριστική συμβολή του στην ενταξιακή διαδικασία. Οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός ή γονέας χρειάζεται το υλικό σε έντυπη μορφή, μπορεί να απευθύνεται στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Π.Ι., προκειμένου να το προμηθεύεται.

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ.

Κέντρα πιστοποίησης επάρκειας και διδασκαλίας της γραφής Braille

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΥΦΛΩΝ BRAILLE
- Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), Καλλιθέα (τηλ. 210 9595880)
- Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Ήλιος», Θεσσαλονίκη (τηλ. 2310 830095)

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ BRAILLE
- Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), Καλλιθέα, Αθήνα (τηλ. 210 9595880)
- Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Ήλιος», Θεσσαλονίκη (τηλ. 2310 830095)
- Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, Αθήνα (τηλ. 210 5229968)
- Φάρος Τυφλών Ελλάδος, Καλλιθέα, Αθήνα (τηλ. 210 9415222)
- Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης, Νομού Μαγνησίας «Μάγνητες Τυφλοί», Βόλος (τηλ. 24210 27730)

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών και οι Περιφερειακές Ενώσεις του:
- Αθήνα (τηλ. 210 5228333)
- Ανατολικής Μακεδονίας, Καβάλα (τηλ. 2510 232303, 25210 57394)
- Ανατολικής Πελοποννήσου, Ναύπλιο (τηλ. 27520 25490)
- Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα (τηλ. 2610 224992)
- Βορειοδυτικής Ελλάδας, Ιωάννινα (τηλ. 26510 76272)
- Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (τηλ. 2310 250111)
- Κρήτης, Ηράκλειο (τηλ. 2810 211511)
- Νότιας Πελοποννήσου, Καλαμάτα (τηλ. 27210 27907)
- Δυτικής Θεσσαλίας, Τρίκαλα (τηλ. 24310 32153)
- Θράκης, Ξάνθη (τηλ. 25410 62551)

RoboBraille - Convert Text για ανθρώπους με προβλήματα όρασης

Δωρεάν πανευρωπαϊκή υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη μετατροπή ηλεκτρονικών κειμένων στη γραφή Braille ή σε συνθετική φωνή για όσους συνανθρώπους μας έχουν προβλήματα όρασης. Το RoboBraille διατίθεται δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες, όχι όμως για εμπορική χρήση.

Η διαδικασία μετατροπής κειμένων είναι αναλυτικά η εξής:

  • Επιλέξετε το αρχείο και ανεβάστε το στο διακομιστή (max 64 MB) - [αρχεία σε DOC, .DOCX, .PDF, .PPT, .PPTX, .TXT, .XML, .HTML, .HTM, .RTF, .EPUB, .MOBI, .TIFF, .TIF, .GIF, .JPG, .JPEG, .BMP, .PCX, .DCX, .J2K, .JP2, .JPX, .DJV and .ASC].  
  • Επιλέξτε τη μορφή του αρχείου που επιθυμείτε να μετατραπεί το αρχείο που ανεβάσατε - [MP3 audio, Braille, E-book]  
  • Καθορίστε τις επιλογές του ήχου [γλώσσα και ταχύτητα ομιλίας]
  • Εισάγετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να λάβετε συνημμένα το κείμενό σας στη μορφή που έχετε καθορίσει.

Όσοι επιθυμούν να δοκιμάσουν το RoboBraille, καλό θα ήταν χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία πολλές φορές και με διαφορετικά κείμενα. Αυτά μπορεί να είναι επιστολές, βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό, ημερήσιες διατάξεις, άρθρα, επίσημα έγγραφα, πίνακες στοιχείων και τα λοιπά

Τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας RoboBraille είναι: - Ανεξαρτητοποίηση των ατόμων με οπτική αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες: Το RoboBraille επιτρέπει σε άτομα την πρόσβαση σε πληροφορίες στη μορφή (Braille/audio), πού ο ίδιος μπορεί να χρησιμοποιήσει. - Μη δαπανηρή επεξεργασία ηλεκτρονικών εγγράφων: Το RoboBraille δε θα επιφέρει οποιαδήποτε άλλη οικονομική επιβάρυνση παραγωγής, εκτός από μια υπάρχουσα υπηρεσία για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την τεχνολογία μετατροπής του Braille. - Ταχύτητα στην παραγωγή εγγράφων σε Braille και φωνή: Το RoboBraille μετατρέπει έγγραφα σε Braille ή φωνή μέσα σε λίγα λεπτά, μειώνοντας έτσι το χρόνο παραγωγής.

Με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάτω από το Πρόγραμμα eTEN, η υπηρεσία του RoboBraille αξιολογείται στο παρόν στάδιο στις ακόλουθες χώρες: Κύπρος, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία και Αγγλία.

Το RoboBraille λειτουργεί στη Δανία από τον Αύγουστο του 2004. Η παρούσα υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει κείμενα σε Braille στη Δανέζικη, Αγγλική, Ιταλική, Ελληνική και Πορτογαλική γλώσσα. Το eTEN πρόγραμμα ολοκληρώθηκε ήδη το Δεκέμβριο του 2007, η υπηρεσία αυτή ωστόσο συνεχίζει προς το παρόν τη λειτουργία της.

Πηγή: SynEducation [Blog των εκπαιδευτικών για τις Νέες Τεχνολογίες]

First Previous  Εμφάνισε 1 από 4 σελίδες   Next Last
επιστροφή