Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Νοητική Υστέρηση: Επιστημολογικές Προσεγγίσεις και Ειδικοπαιδαγωγικές Συνεπαγωγές

Χρήστος Κ. Αλεξόπουλος, Ειδικός Παιδαγωγός, Υπ. Δρ. Ειδικής Παιδαγωγικής κ Ψυχολογίας του Π.Τ.Δ.Ε. Αθηνών, Μρ. Ειδικής Αγωγής, Πτυχιούχος Πρ. Ψυχολογίας Αθηνών

Η νοητική καθυστέρηση (ως υστέρηση ή ανεπάρκεια ή περιορισμένη λειτουργικότητα) αν και εμφανίζεται ήδη από την αρχαία εποχή ως ένα πρόβλημα της ανθρωπότητας, εντούτοις αποτελεί μέχρι σήμερα -παρ' όλη την επιστημονική πρόοδο- ως ένα σύγχρονο και σχεδόν άλυτο παιδαγωγικό πρόβλημα. Η κατανόηση της φύσης της νοητικής καθυστέρησης, η προσπάθεια ταξινόμησης της, η διερεύνηση της αιτιολογίας της, ο καθορισμός του κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισίου και ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση των διαγνωστικών και παρεμβατικών μεθόδων αποτελούν μερικά από τα κρίσιμα πεδία έρευνας, στα οποία συμμετέχουν και συνεργάζονται διεπιστημονικά επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως γιατροί, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί και άλλοι.

Το βασικό ερώτημα για τη «φύση της νοητικής της καθυστέρησης» ή άλλως διατυπωμένο τι «είναι νοητική καθυστέρηση» δεν επιδέχεται μέχρι σήμερα άμεση και μονοσήμαντη απάντηση και οι επιστημονικές προσεγγίσεις εδράζονται κατά κύριο λόγο στην «ψυχομετρική εκτίμηση» δυο «μεταβλητών»: της «νοημοσύνης» και της «(προσαρμοστικής) συμπεριφοράς».

Στην παρούσα εργασία επιδιώκουμε να εξετάσουμε τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις ορισμού και ερμηνείας της νοητικής καθυστέρησης σε σχέση πάντοτε με την ειδικοπαιδαγωγική παρέμβαση.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Η επίδραση της τέχνης μέσω της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τόσο στην αυτοεκτίμηση των μαθητών με νοητική υστέρηση, όσο και στο αίσθημα αποδοχής της διαφορετικότητας τους

  • Φιλιππάκη Αμαλία, Εκπαιδευτικός, MSc Επιστήμες Αγωγής,
  • Καλαϊτζιδάκη Μαριάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια Βιολογίας, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η παροχή στους μαθητές με Νοητική Υστέρηση (Ν.Υ.), ευκαιριών επικοινωνίας και συνεργασίας με μαθητές γενικής αγωγής, καθώς και ευκαιριών κοινής βιωματικής συμμετοχής τους σε δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης, καλλιεργούν το αίσθημα της αυτοεκτίμησης τους και δρουν θεραπευτικά προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ψυχικής τους υγείας. Μέσα από τη μελέτη του συστήματος αξιών στο οποίο βασίζεται τόσο η τέχνη ως διδακτική τεχνική, όσο και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.), προέκυψε η εκτίμηση ότι θα μπορούσε ο συνδυασμός αυτών των δύο παιδαγωγικών προσεγγίσεων να αποτελέσει μια από τις νησίδες για την ουσιαστική ένταξη των παιδιών με Ν.Υ. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί αυτή η προοπτική. Ως ερευνητική στρατηγική επιλέχτηκε η «έρευνα δράσης» που στηρίχτηκε κυρίως στην μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπήρξε αξιοσημείωτη ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών με Ν.Υ., καθώς επίσης και σημαντική διαφοροποίηση του αισθήματος αποδοχής της διαφορετικότητας τους.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.

Έκθεση για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών με Νοητικές Αναπηρίες στην Ελλάδα

Η έκθεση για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών με Νοητικές Αναπηρίες στην Ελλάδα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Children’s Rights for All” των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών Inclusion Europe, Eurochild και το Πανεπιστήμιο Charles της Πράγας με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έκθεση αναλύει συνοπτικά με ποιο τρόπο η ελληνική πολιτεία πραγματώνει τα κατοχυρωμένα στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού δικαιώματα των παιδιών με νοητικές αναπηρίες όπως αυτό προβάλλεται μέσα από την Εθνική Έκθεση της Ελλάδας προς τη Διεθνή Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού (http://www.0-18.gr/downloads/metafrasi-ethnikis-ekthesis-dsdp-ypoyrgeio-eksoterikon)και προκύπτει από σχετική έρευνα λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις των οικογενειών και των παιδιών.

Η έκθεση για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών με νοητικές αναπηρίες προσεγγίζει πέντε πεδία: κακοποίηση, εκπαίδευση, οικογένεια-αποϊδρυματοποίηση, υγεία, συμμετοχή παιδιών-μη διάκριση.

Σχετικά προτείνονται Συστάσεις για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την πραγμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών με νοητικές αναπηρίες στην Ελλάδα.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.

Σε συνέχεια της παρούσας έκθεσης και των αντίστοιχων εκθέσεων από τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε ετοιμάζεται μία Συγκριτική Ευρωπαϊκή Έκθεση με Συστάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία θα ανακοινωθεί στο συνέδριο European Conference 20-21 October 2011, το οποίο διοργανώνει η Inclusion Europe στις Βρυξέλλες. Σχετικά μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα: http://www.e-include.eu/en/events/802-childrens-rights-for-all

 

Ενημερωτικό DVD για το Σύνδρομο Down

Η Ηλιαχτίδα με την συγχρηματοδότηση του προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση της Εθνικής Υπηρεσίας Προγραμμάτων Ε.Ε. ετοίμασε ένα ενημερωτικό DVD το οποίο και διαθέτει αρχικά σε όλα τα μαιευτήρια της χώρας, τα σχολεία, τα μέλη της και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Στο DVD αυτό περιγράφονται οι ζωές των παιδιών με Σύνδρομο Down από την μεριά των γονιών και συγγενών τους, από επιστήμονες και απλούς πολίτες και φυσικά από τα ίδια τα παιδιά.

Στόχοι του DVD είναι η στήριξη και ενημέρωση των γονέων που μόλις φέρνουν στον κόσμο ένα παιδί με Σύνδρομο Down, η πληροφόρηση των ιατρών και μαιευτήρων, των εκπαιδευτικών οργανισμών καθώς και όλης της κοινωνίας μας για μια κοινωνική αποδοχή που θα οδηγήσει στην πρόοδο των παιδιών μας.

Όσοι ενδιαφέρονται να προμηθευτούν το DVD ας επικοινωνήσουν με την Ηλιαχτίδα, Διαδόχου Παύλου 17, 15452 Ψυχικό Αθήνα, Τηλ.210 6713949, Fax.210 6743033 ,

e-mail: info@iliaktida.gr

Λογισμικό για παιδιά με ελαφριά-μέτρια νοητική υστέρηση

Πλήρης τίτλος: Λογισμικό για παιδιά με ελαφριά-μέτρια νοητική υστέρηση (εφαρμογή λογισμικού hot potatoes με χρήση εικόνων makaton)

Γ. Παπαναστασίου, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής, gpapanasta@sch.gr

Η ιδέα της εργασίας μου προήλθε από τις παρακολουθήσεις διδασκαλιών στα ειδικά σχολεία, κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου στο Διδασκαλείο Ιωαννίνων. Παρατήρησα ότι : Τα παιδιά με ελαφριά – μέτρια νοητική υστέρηση μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικό υπολογιστή και συγκεκριμένα λογισμικά με την καθοδήγηση του δασκάλου τους. Ένας άλλος παράγοντας της παρατήρησής μου, αφορούσε τον τρόπο που ο ειδικός δάσκαλος «επικοινωνούσε» με τα παιδιά κατά τη διάρκεια του μαθήματος λεκτικά και εξωλεκτικά δείχνοντάς τους εικόνες Makaton. Τα δύο αυτά στοιχεία με οδήγησαν στη δημιουργία λογισμικού Hot Potatoes με χρήση εικόνων Makaton για παιδιά με ελαφριά και μέτρια νοητική υστέρηση.

1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ,

Το πρακτικό της μέρος, οι ασκήσεις του λογισμικού που περιγράφονται μέσα στην εργασία, on line εδώ.

Γενικό ή ειδικό σχολείο; Πρόταση για την εκπαίδευση (προσχολική και δημοτική) των παιδιών με σύνδρομο Down στο ελλαδικό εκπαιδευτικό σύστημα

Κωνσταντίνος Δαραής, Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκ/σης

Είναι σημαντικό να παραταθεί κατά το δυνατόν η οργανωμένη φοίτηση του μαθητή στο γενικό πλαίσιο και συνεπώς η διάδραση και αλληλεπίδραση των παιδιών με σύνδρομο Down με την πλειοψηφία του υπόλοιπου μαθητικού πληθυσμού, αλλά προσέξτε με τρόπο οργανωμένο και με τρόπο που να αφορά όλα τα υποκείμενα του γενικού πλαισίου, και τους μαθητές χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
Μην ξεχνάμε ότι ένα από τα δυνατά σημεία των μαθητών με σύνδρομο Down είναι ότι μαθαίνουν από τους συμμαθητές τους. Όταν λέω οργανωμένα, εννοώ ότι πρέπει το σχολείο, όλοι οι δάσκαλοι και όχι μόνο ο ειδικός παιδαγωγός, να μεριμνούν για τη δημιουργία προϋποθέσεων αλληλεπίδρασης και αλληλογνωριμίας μεταξύ όλων των μαθητών. Η παρουσία των παιδιών με ιδιαιτερότητες στο κοινό σχολικό πλαίσιο είναι ωφέλιμη για όλα τα παιδιά, εάν πράγματι θέλουμε ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία και στη ζωή.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 5 σελίδες   Next Last
επιστροφή