Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Ψηφιακά παιχνίδια ως εργαλεία μάθησης για παιδιά με αυτισμό

  • Χαϊδή Ειρήνη, Παπανικολάου Βασίλης, Κίργινας Σωτήρης Μεταπτυχιακοί φοιτητές στο ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» ΤΕΑΠΗ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Γκούσκος Δημήτρης, Λέκτορας Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Μεϊμάρης Μιχάλης,Καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών

Η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία προωθεί τη διαδραστικότητα και την εξασθένιση των εντάσεων, προωθεί ενεργητικά εκπαιδευτικά μοντέλα και προσφέρει νέες δυνατότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και μάθησης. Το ψηφιακό παιχνίδι, δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής του μαθητή με αυτισμό σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον που είναι προβλέψιμο, δεν περιέχει κοινωνικά ερεθίσματα και τον βοηθά να διατηρήσει την προσοχή και συγκέντρωσή του σε μια δραστηριότητα.

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι μέσα από μια επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας να παρουσιάσει τα σύγχρονα ευρήματα για τη χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στο χώρο της ειδικής αγωγής, να παρουσιάσει κατάλληλα παιχνίδια για την εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό και τέλος μέσα από εφαρμογή σε βαθμίδα της Ειδικής Αγωγής να παρουσιάσει τα ευρήματα της έρευνάς μας.

  • Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Οδηγός για Δασκάλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην στήριξη και εκπαίδευση Μαθητών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές – Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Αρετή Ζακολίκου, Ψυχολόγος, Επόπτρια Εκπαιδευτικού Προγράμματος Αναπτυξιακών Διαταραχών Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο «Εξέλιξη», Χαλάνδρι

Ο οδηγός αυτός παρουσιάζει συνοπτικά πως θα μπορέσει ένας δάσκαλος να αξιολογήσει τις ικανότητες και δυσκολίες του μαθητή με Αυτισμό σε πρώτο επίπεδο, χωρίς τη χορήγηση σταθμισμένου τεστ και πως θα σχεδιάσει ένα Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. 

- Ο οδηγός είναι διαθέσιμος εδώ.

Η Δομημένη Διδασκαλία

  • Μαγαλιού Ευαγγελία
  • Τσακπίνη Καλλιόπη
Η δομημένη διδασκαλία (Structured Teaching) είναι η κύρια διδακτική προσέγγιση που εφαρμόζεται από το πρόγραμμα T.E.A.C.C.Η (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children: Αντιμετώπιση και Εκπαίδευση παιδιών με Αυτισμό και με Αναπηρία στην Επικοινωνία). Αυτή η προσέγγιση είναι μία από τις επικρατέστερες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στον χώρο του αυτισμού, η οποία βασίζεται στις αρχές των θεωριών μάθησης και αξιοποιεί τα ευρήματα της γνωστικής ψυχολογίας για τα ιδιαίτερα γνωστικά χαρακτηριστικά των μαθητών με αυτισμό (Α.Π.Σ. για μαθητές με αυτισμό, 2004). 
Είναι μία στρατηγική που βοηθά το άτομο με αυτισμό να ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και να αναπτύξει την αυτονομία του. Συνίσταται στην αναδόμηση του μαθησιακού περιβάλλοντος με βασική μέθοδο την οπτική οργάνωση, η οποία έχει αναδειχθεί ως κατάλληλη προσέγγιση για την κοινωνική και διδακτική ένταξη των παιδιών με αυτισμό (Hodgdon, 1995˙ Mesibov & Howley, 2003˙ Quill, 1995).

- Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Προσέγγιση TEACCH - Βασικές αρχές και μέθοδοι της δομημένης διδασκαλίας για τα άτομα στο φάσμα του Αυτισμού

  • Σ. Μαυροπούλου,  Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στόχος του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών και μεθόδων της προσέγγισης TEACCH για την εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό στο σχολικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα TEACCH ιδρύθηκε τη δεκαετία του '70 από τον καθηγητή ψυχιατρικής Eric Schopler, τον οποίο διαδέχτηκε ο καθηγητής Gary Mesibov. 

- Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Στρατηγικές Διδασκαλίας σε παιδιά με σύνδρομο Asperger "Ο άνθρωπος της βροχής" μπορεί να είναι μαθητής μας!

Μαγαλιού Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής

Παΐζη Όλγα, Ψυχοπαιδαγωγός

Η παρούσα εργασία είναι μια απόπειρα «γνωριμίας» των παιδιών με σύνδρομο Asperger (ή Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισμό), με τους Μαθηματικούς, τους ανθρώπους δηλαδή που η επιστήμη τους αποτελεί συχνά “νησίδα δεξιοτήτων” για τα παιδιά αυτά. Αφού αναφερθούν τα γενικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου Asperger, θα γίνει μια προσπάθεια προσέγγισης του καταλληλότερου τρόπου διδασκαλίας των μαθητών που έχουν αυτό το σύνδρομο.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

"Ο Φώτης και η Φωτεινή"...μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό!

Η ιστορία ξεκινά αντίστροφα. Η Φωτεινή, ένα μικρό κορίτσι, αγωνιά και προσπαθεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον του Φώτη, που αντιλαμβάνεται τους άλλους με διαφορετικό τρόπο. Ο ήρωάς μας, ο Φώτης, είναι ένα παιδί που, όπως όλα τα παιδιά, έχει ικανότητες και δυσκολίες. Εδώ, όλα αυτά αναδεικνύονται με έναν ιδιαίτερο τρόπο καθώς και οι ανάγκες του Φώτη, που έχει αυτισμό, μέσα από τη ματιά ενός άλλου παιδιού.

Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού υλικού είναι να συμβάλλει στον προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση των μαθητών των μικρών τάξεων του Δημοτικού σχολείου για τα παιδιά με αυτισμό, ώστε να μάθουν να ερμηνεύουν καλύτερα τις ιδιαίτερες συμπεριφορές αυτών των παιδιών και να επικοινωνούν καλύτερα μαζί τους.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο εδώ. [20,7Mb]

First Previous  Εμφάνισε 1 από 6 σελίδες   Next Last
επιστροφή