Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το Νηπιαγωγείο

Ε. Αναγνωστοπούλου

Χ. Καρακασνάκη

Στην προσχολική ηλικία δεν εντοπίζονται προβλήματα μάθησης. Υπάρχουν όμως παιδιά είτε με διαπιστωμένες αναπτυξιακές διαταραχές είτε σε επικινδυνότητα γι’ αυτές λόγω ποικίλων παραγόντων. Τα προβλήματα των παιδιών αυτών μπορεί αργότερα να μετεξελιχθούν σε προβλήματα σχολικής μάθησης. Η αναγνώριση πρώιμων ενδείξεων στην προσχολική ηλικία και ο εντοπισμός παιδιών που βρίσκονται σε επικινδυνότητα, δίνει τη δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης η οποία μπορεί να αποτρέψει ή να μειώσει μελλοντικά προβλήματα στη σχολική μάθηση. Στόχος του υποστηρικτικού υλικού που δίνεται στις/στους νηπιαγωγούς είναι να διευκολυνθούν αφενός στον εντοπισμό των ενδείξεων και αφετέρου στην ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων του υλικού στο πρόγραμμά τους έτσι ώστε να αποφευχθούν ή να μειωθούν οι παράγοντες επικινδυνότητας για προβλήματα μάθησης.

  • Σχέδιο διαθεματικής προσέγγισης και πρόγραμμα γλωσσικής ανάπτυξης [Διαθέσιμο εδώ]
  • Δραστηριότητες ψυχοκινητικής και γνωστικής ανάπτυξης [Διαθέσιμο εδώ]

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό: Σχέδια διδασκαλίας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Μ. Τζεκάκη, Γ. Μπάρμπας, Γ. Καλκάνης

Οι δυσκολίες στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες αποτελούν τη λιγότερο μελετημένη μορφή μαθησιακών δυσκολιών, γιατί αφενός δεν εντοπίζονται συχνά αμιγώς περιπτώσεις με δυσκολίες αποκλειστικά στα μαθηματικά και αφετέρου στη μαθηματική επάρκεια υπεισέρχονται ποικίλοι ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. Στο συγκεκριμένο βοήθημα ακολουθείται μια κατεύθυνση, στην οποία συγκλίνουν πολλές σύγχρονες απόψεις για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Δεν επιχειρείται να «διδάχθούν» Μαθηματικά και Φυσικές επιστήμες με διαφορετικούς τρόπους ή με τη χρήση διαφόρων τεχνασμάτων, αλλά συστηματοποιούνται δραστηριότητες και διδακτικές καταστάσεις που παίρνοντας υπόψη τις ειδικές δυσκολίες των παιδιών όπως και τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες τους επιτρέπουν με αυτενέργεια να ξεπεράσουν τα ελλείμματα τους στη μαθηματική μάθηση. Με τον τρόπο αυτό, εκτός από τις σχολικές του σπουδές, θα αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν, να γνωρίσουν, να αντιμετωπίσουν, να ερμηνεύσουν, να κατανοήσουν, να ελέγξουν καταστάσεις και να λειτουργήσουν με αποτελεσματικό τρόπο την καθημερινή τους ζωή.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο, εδώ.

Συλλογή Δωρεάν Λογισμικού Υποστηρικτικών Τεχνολογιών για ΑμΕΑ από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσιάζονται με ένα οργανωμένο και συστηματικό τρόπο τα βοηθήματα που επιλέχθηκαν ύστερα από έρευνα στο Διαδίκτυο και δοκιμάστηκαν στο Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για κάθε Ελεύθερα Διαθέσιμο Λογισμικό δίνεται μια τυποποιημένη σύντομη περιγραφή με τις περισσότερο χρήσιμες πληροφορίες όπως: όνομα προϊόντος, έκδοση, κατασκευαστής, κατηγορία προϊόντος, σχετιζόμενες αναπηρίες, περιγραφή εφαρμογής, λειτουργικό σύστημα, διαδικασία εγκατάστασης, ρυθμίσεις, και τρόπος λήψης του λογισμικού...

περισσότερα

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Για Μαθητές με Προβλήματα Ακοής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μέρος Α, Μέρος Β
Για Μαθητές με Προβλήματα Ακοής για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Για Μαθητές με Προβλήματα Ακοής - Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση.
Για Μαθητές με Κινητικές Αναπηρίες για όλες της βαθμίδες εκπαίδευσης. Μέρος Α, Μέρος Β
Για Μαθητές με Πολλαπλές Αναπηρίες - Τυφλόκωφοι. Μέρος Α, Μέρος Β
Για Μαθητές με Ελαφριά και Μέτρια Νοητική Καθυστέρηση.
Για Μαθητές με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση.
Για Μαθητές με Ιδιαίτερες Νοητικές Ικανότητες και Ταλέντα.
Για τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Για τα Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Βαθμίδας.
Για Μαθητές με Αυτισμό.

 

Ας κάνουμε την πρώτη κίνηση

ΠΡΟΣΒΑΣΗ – Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση των Ατόμων με Σοβαρά Κινητικά Προβλήματα

  • Κινητικές Αναπηρίες σε Παιδιά - ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  • Διαταραχές αδρής κινητικότητας σε παιδιά με κινητική αναπηρία - ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
  • Διαταραχές λεπτής κινητικότητας – Αισθητικοαντιληπτικές διαταραχές Εργοθεραπεία σε παιδιά με κινητική αναπηρία - ΜΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
  • Η Υποστηρικτική τεχνολογία στην εκπαίδευση των ατόμων με σοβαρά κινητικά προβλήματα / Λόγος και Επικοινωνία - ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ / ΜΕΡΑΒΟΓΛΟΥ ΠΑΡΙ
  • Νέες Τεχνολογίες & Κινητική Αναπηρία - ΓΕΡΟΔΙΑΚΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • Η Ενσωμάτωση Παιδιών με αναπηρίες στη σχολική διαδικασία - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
  • Η οικογένεια και το περιβάλλον - ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Το πόνημα είναι διαθέσιμο εδώ.

Διδακτικές Προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Γ' Τεύχος)

Επιμέλεια: Σουζάνα Παντελιάδου - Φαίη Αντωνίου

Στο Γ' τεύχος παρουσιάζονται θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, έτσι ώστε να απαντώνται ερωτήματα εκπαιδευτικών από τις διαφορετικές ειδικότητες που θα συμμετέχουν.

Το τρίτο τεύχος του εκπαιδευτικού υλικού είναι διαθέσιμο εδώ.

First Previous   Εμφάνισε 2 από 3 σελίδες   Next Last
επιστροφή