Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) μεσαίας & χαμηλής λειτουργικότητας 15 έως 22 ετών!

Το "Κέντρο Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση (Κ.Π.Ε.)" στο πλαίσιο του "Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)" για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ''Στην Αυλή του Κόσμου''», με κωδικό MIS 5002623.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) μεσαίας & χαμηλής λειτουργικότητας 15 έως 22 ετών (στο εξής θα καλούνται «ωφελούμενοι») να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους ως Ωφελούμενοι στην Πράξη.

  • Δείτε εδώ την πρόσκληση
  • Δείτε εδώ την υπέυθυνη δήλωση
  • Δείτε εδώ την αίτηση

Εγκύκλιος Πανελλαδικών Εξετάσεων υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες [2018]

Οι υποψήφιοι/ες που εμπίπτουν στις διατάξεις για προφορική εξέταση, λόγω της υφιστάμενης φυσικής αδυναμίας τους (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, φάσμα αυτισμού, κινητική αδυναμία άνω άκρων ή προβλήματα στην όραση), αδυνατούν να εκφράσουν γραπτά τις γνώσεις τους και γι’ αυτό τους παρέχεται η ευκαιρία να τις διατυπώσουν προφορικά. Κατά τα λοιπά η εξέτασή τους δεν διαφέρει από την εξέταση των υπολοίπων που εξετάζονται γραπτά. Έτσι λοιπόν αυτοί εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά.

  • Η εγκύκλιος στην οποία περιγράφονται οι βασικές πτυχές της διαδικασίας της προφορικής εξέτασης των εξεταζόμενων υποψηφίων.είναι διαθέσιμη εδώ.

Δελτίο Τύπου του Π.Ε.Σ.Ε.Α. για τη δημιουργία «νέων» Τμημάτων Ειδικής Αγωγής στα ΑΕΙ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής-Π.Ε.Σ.Ε.Α., αναφορικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που πραγματεύεται τη συγχώνευση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την ίδρυση νέου Τμήματος Ειδικής Αγωγής στα Ιωάννινα, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του προς την ηγεσία του Υπουργείου του Παιδείας που αποδέχεται τις πιέσεις διαφόρων κύκλων της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίοι προτάσσουν τα «οικονομικά συμφέροντα» τους, εις βάρος των δημοκρατικών επιλογών της Ελληνικής Δημοκρατίας που προστατεύει το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης των μαθητών και μαθητριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο ενταξιακό και συμπεριληπτικό δημόσιο σχολείο.

Το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο εδώ. [docx (26Kb)]

"Μαθαίνω...με Χειλεοανάγνωση και Νοηματική" - Online Διαδραστική Εκπαιδευτική Εφαρμογή

Το Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων Θεσσαλονίκης υλοποίησε και λειτουργεί στην ιστοσελίδα του, online διαδραστική εκπαιδευτική εφαρμογή, τύπου ψηφιακού λεξικού Νοηματικής.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή, καλύπτει ένα κενό που παρουσιάζεται στη σχολική διδακτική πράξη κατά τη διδασκαλία και τον εμπλουτισμό λεξιλογίου, καθώς τα λεξικά της νεοελληνικής και της νοηματικής που κυκλοφορούν έχουν ελλείψεις όσον αφορά τον τετραπλό συνδυασμό προφορικού, γραπτού λόγου, νοηματικής και εικόνας. Επιπλέον η εφαρμογή χρησιμοποιείται και για λογοθεραπευτική παρέμβαση με στόχο την περαιτέρω εξάσκηση των κωφών και βαρήκοων μαθητών στον προφορικό και γραπτό τρόπο επικοινωνίας.

Η εφαρμογή αναπτύσσεται και εξελίσσεται συνεχώς και διορθώνεται ως προς το περιεχόμενο της. Παρέχει την δυνατότητα αναζήτησης λέξεων με πληκτρολόγηση και φιλτράρισμα των λέξεων ανάλογα με αυτό που ο χρήστης πληκτρολογεί. Έχει ταξινομημένες λέξεις ανά κατηγορία, έχει αλφαβητικά ταξινομημένες λέξεις και αντιστοίχηση λέξεων με εικόνες. Με τον τρόπο αυτό βοηθούνται και παιδιά μικρότερης ηλικίας, τα οποία δεν είναι σε θέση ακόμη να διαβάζουν, ώστε να συνδέσουν λέξεις με αντικείμενα και νοήματα. Για κάθε λέξη εκτός από την απόδοσή της με νόημα, υπάρχει και αντίστοιχο βίντεο με το οποίο αποδίδεται η προφορά και η άρθρωσή της. Υπάρχει η δυνατότητα κάθε χρήστης να επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θέλει να εργαστεί. Π.χ. Νόημα και άρθρωση μαζί, μόνο νόημα, μόνο άρθρωση.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή είναι δωρεάν και απευθείνεται σε:

  • Παιδιά κωφά ή βαρήκοα μικρής ηλικίας (και κατ’ επέκταση στους γονείς τους), τα οποία δεν γνωρίζουν ανάγνωση. Με το λεξικό αυτό θα έχουν ένα διαδραστικό – εποπτικό εργαλείο στην διάθεσή τους, το οποίο θα τους βοηθήσει να μάθουν και να δουλέψουν με το βασικό λεξιλόγιο της Νεοελληνικής Γλώσσας, καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο η κάθε λέξη αποδίδεται σε γραπτό λόγο, προφορικό λόγο και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ). Σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αυτά θα δουλέψουν, παίζει η σύνδεση της κάθε λέξης με μία αντιπροσωπευτική εικόνα.
  • Άτομα Κωφά ή Βαρήκοα μεγαλύτερης ηλικίας. Στα άτομα αυτά δίνεται η δυνατότητα να εξασκηθούν στον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται, είτε σε γραπτό λόγο, είτε σε προφορικό λόγο, είτε σε Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), ένα σύνολο από λέξεις του συγκεκριμένου λεξικού.
  • Σε ακούοντα παιδιά μικρής ηλικίας. Με το λογισμικό αυτό θα έχουν ένα πολυμεσικό - εποπτικό εργαλείο στη διάθεσή τους, το οποίο θα τους βοηθήσει να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους, καθώς έχουν τη δυνατότητα κάνοντας χρήση των επιλογών εικόνα και ήχος κάθε λέξη να αποδίδεται με εικόνα, γραπτό και προφορικό λόγο.
  • Άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν νοηματική. Το λεξικό αυτό θα αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο μελέτης και αναφοράς, για τα πρώτα τουλάχιστον βήματά τους στον χώρο της ΕΝΓ.
  • Σε οποιοδήποτε άτομο, το οποίο δε γνωρίζει νοηματική γλώσσα. Με το λεξικό αυτό θα του δοθεί η δυνατότητα να κατανοήσει και να αντιληφθεί τον τρόπο επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων. 

«Κατασκευά-ζω» μαζί με τα παιδιά!

Στο Επίκεντρο, το χώρο που στεγάζει το νέο πρόγραμμα της ActionAidHellas,αναζητούμε κάποιον/α ενθουσιώδη ειδικό παιδαγωγό για να υποστηρίξει εθελοντικά τη δράση μας!

Το Επίκεντρο, είναι ένας χώρος ενδυνάμωσης που δημιούργησε η ActionAid Hellas στον Κολωνό και προσφέρει δωρεάν καινοτόμα προγράμματα και υπηρεσίες σε ενήλικες και παιδιά.Στο Επίκεντρο τα παιδιά μπορούν να ασχοληθούν με τη ρομποτική, το θέατρο, την ξυλουργική και πολλές άλλες δραστηριότητες και προγράμματα που προάγουν τη μάθηση, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.

Στην παρούσα περίοδο, βρισκόμαστε σε αναζήτηση εθελοντών ειδικών παιδαγωγών προκειμένου να υποστηρίξουν παιδιά και εφήβους με διαταραχές αυτιστικού φάσματος που παρακολουθούν μαθήματα ή και εργαστήρια στο Επίκεντρο.

Αν θα ήθελες να μας γνωρίσεις και να γίνεις μέλος της μεγάλης μας οικογένειας, περιμένουμε το βιογραφικό σου σημείωμα στο volunteers.hellas@actionaid.org, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σου προκειμένου να έρθουμε σε άμεση επαφή μαζί σου.

Θα περιμένουμε τη συμμετοχή σου με χαρά έως και τις 16/3/2018.

Μαζί, δημιουργούμε και «κατασκευάζουμε» έναν δικαιότερο κόσμο! Περισσότερες πληροφορίες για το Επίκεντρο, μπορείς να βρεις εδώ: http://epikentro.actionaid.gr/

Επιστημονικό περιοδικό της ΠΕΕΠ: "Το επιστημονικό βήμα του ειδικού παιδαγωγού"

Τεύχος Νο 1

  • Δείτε εδώ τον νέο ιστότοπο της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών [Π.Ε.Ε.Π]
First Previous   Εμφάνισε 2 από 5 σελίδες   Next Last
επιστροφή