Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Εκπαίδευση μαθητών με κινητικές ανεπάρκειες

ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο για Παιδιά με Κινητικές Αναπηρίες

Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές με κινητικές αναπηρίες οι οποίοι φοιτούν σε ειδικό ή κανονικό σχολείο και δεν καλύπτονται οι ανάγκες τους από τα αντίστοιχα προγράμματα (δες κανονικό σχολείο, πολλαπλές αναπηρίες, νοητική καθυστέρηση κ.λ.π.)., συντάχθηκε δε με βάση:
• Τα ερευνητικά δεδομένα για τα μαθησιακά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της ανομοιογενούς και εκπαιδευτικά απαιτητικής ομάδας μαθητών της πρωτοβάθμιας εκ- παίδευσης καθώς και τα δεδομένα της Διδακτικής των Μαθηματικών
• Τη σύγχρονη κοινωνική και εκπαιδευτική τάση για λειτουργική εκπαιδευτική και κοινω- νική ενσωμάτωση.
• Το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου (ΦΕΚ 303/13-03-03)

Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

.

ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο για Παιδιά με Κινητικές Αναπηρίες

Γλώσσας σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου με κινητικές αναπηρίες είναι η ανάπτυξη της ικανότητας χρήσης της γλώσσας, ως μέσου προφορικής και γραπτής έκφρασης και ως μέσου επικοινωνίας, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους και λαμβανομένων υπόψη των ατομικών τους διαφορών, έτσι ώστε να ενισχύεται η αυτοϊδέα και η αυτοπεποίθησή τους και να είναι ικανοί να εντάσσονται ενεργά και συμμετοχικά στο σχολικό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Ατελής Οστεογένεση (osteogenesis imperfecta, OI)

Περισσότερες Πληροφορίες: http://users.ima.sch.gr/lenaarva/

Η Ατελής Οστεογένεση είναι μια γενετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από τα οστά που σπάζουν εύκολα, συχνά από ελάχιστη ή καμία προφανή αιτία. Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις αναγνωρισμένες μορφές της διαταραχής, που παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση στην σοβαρότητα της ασθένειας από άτομο σε άτομο. Παραδείγματος χάριν, ένα άτομο με ατελή οστεογένεση μπορεί να έχει μόνο μερικά ή και εκατοντάδες κατάγματα στη διάρκεια της ζωής του. Ενώ ο αριθμός ανθρώπων που επηρεάζονται με ατελή οστεογένεση στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι άγνωστος, η καλύτερη εκτίμηση προτείνει τουλάχιστον 20.000 και ενδεχομένως τόσο πολλά όπως 50.000 άτομα.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Το σύνδρομο Rett

Πηγή: Rett Syndrome Association of Australia (RSAA)

Μετάφραση: Γκούντια Ευδοξία, καθηγήτρια Αγγλικών.

Το Σύνδρομο Rett είναι μία περίπλοκη νευρολογική ανωμαλία. Επηρεάζει την επικοινωνία και τις κινήσεις. Συνήθως παρουσιάζεται σε κορίτσια και επηρεάζει τις κινήσεις του σώματος.

Το σύνδρομο Rett έχει γενετική καταγωγή. Πιθανότατα είναι η πιο κοινή γενετική αιτία βαθύτατης διανοητικής και σωματικής ανικανότητας στα κορίτσια, που συμβαίνει σε περισσότερες από 1 στις 10.000 θηλυκές γεννήσεις. Πρόσφατα ανακαλύφθηκε ότι μια μεγάλη μερίδα ατόμων με σύνδρομο Rett έχουν μια μεταβολή ή ελάττωμα στο γονίδιο MECP2 του X χρωμοσώματος στο Xq28.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

First Previous   Εμφάνισε 2 από 2 σελίδες   Next Last
επιστροφή