Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για Μαθητές με Πολλαπλές Αναπηρίες - Τυφλόκωφοι.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Έργο: Χαρτογράφηση – Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής (2003ΣΕ04530072)

Ορφανός Πέτρος, Δάσκαλος, Ειδικός Παιδαγωγός, Υποψήφιος Διδάκτορας.

Η τυφλοκώφωση είναι μια ασθένεια (όχι αρκετά γνωστή στην Ελλάδα), η οποία δεν αποτελείται από τις δύο αναπηρίες - την κώφωση ενωμένη με την τυφλότητα. Είναι μια τελείως διακρινόμενη αναπηρία με σοβαρές επιπτώσεις στη συμπεριφορά του πάσχοντα αλλά ιδιαίτερα στη μάθηση. Το όνομα της Helen Keler, παγκοσμίως γνωστό, μας θυμίζει το πάθος των τυφλοκωφών για ζωή. Η Helen έγινε τυφλοκωφή στον 19ο μήνα της ζωής της και ως άτομο υψηλής ευφυΐας κατόρθωσε να αποφοιτήσει από το Harvard.
Η επικοινωνία με τα τυφλοκωφά άτομα σε καθημερινές καταστάσεις έχει περιγραφεί σα «συζητήσεις με σώματα». Σε μια τέτοια διαδικασία, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον βασισμένοι σε άλλες επικοινωνιακές κινήσεις όπως τη γλώσσα του σώματος, τα απτά σύμβολα, τη στάση του σώματος, την ένταση των μυών, τις φυσικές χειρονομίες,… Η συμμετοχή σε αυτόν τον κόσμο της αμεσότητας και της αφής, απαιτεί υψηλά επίπεδα ευαισθησίας και ιδιαίτερη διαίσθηση από τους ακούοντες και βλέποντες συντρόφους και εκπαιδευτικούς.

Η έγκαιρη διάγνωση, η σωστή εκπαίδευση του παιδιού από μικρή ηλικία και η υποστήριξη της οικογένειας του συμβάλλουν στον περιορισμό των σοβαρών επιπτώσεων της τυφλοκώφωσης. Η εκπαίδευση με κύριο στόχο τις επικοινωνιακές ικανότητες του παιδιού, είναι πολύ σημαντική σε οποιοδήποτε επίπεδο αυτή μπορεί να αναπτυχθεί. Το να μεγιστοποιούμε ως εκπαιδευτικοί την επικοινωνιακή ικανότητα του, επιβεβαιώνει την ομαλή ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό του περιβάλλον. Του δίνει τη δυνατότητα να κοντρολάρει τη δική του ζωή και να επηρεάζει το τι συμβαίνει σε αυτόν και στους άλλους.
Το σύγγραμμα αυτό προσπαθεί, με απλό και μεθοδικό τρόπο, να προσεγγίσει το θέμα της τυφλοκώφωσης.

Το πλήρες Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για Μαθητές με Πολλαπλές Αναπηρίες - Τυφλόκωφοι

Α' Μέρος

Β' Μέρος

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για Μαθητές με Προβλήματα Ακοής για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Έργο: Χαρτογράφηση – Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής (2003ΣΕ04530072)

Επιστημονική υπεύθυνη: Βενέττα Λαμπροπούλου, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής - Πανεπιστήμιο Πατρών

Αξιολογητές:
Bency Wool, Τμήμα επικοινωνίας και εκπαίδευσης κωφών του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου
Beppie Van den Bogerde (Hogeschool van Utrecht, Netherlands)
Άντζακας Γεώργιος, ΠΕ1
Ζαφειράτου Ελένη, ΠΕ4
Κάτος Παναγιώτης, ΠΕ4

περισσότερα

Ειδικά σχολεία κωφών - Ακουολογικά κέντρα - Κέντρα εκμάθησης νοηματικής γλώσσας

Κατάλογος Ειδικών Σχολείων Κωφών - Ακουολογικών Κέντρων - Κέντρων Εκμάθησης Νοηματικής Γλώσσας.

Ο κατάλογος επικαιροποιείται συνεχώς.

περισσότερα

Στάσεις κωφών μαθητών και κοινωνίας μπροστά στη σχολική "ενοποίηση"

Φραντζή Πηνελόπη, Εκπαιδευτικός, Μεταπτ. Διπλ. στις Κοινωνικές Επιστήμες και τις Επιστήμες της Αγωγής, Υποψ. Διδάκτ. Εθν. και Καποδ. Παν/μίου Αθηνών

Άτομα με ειδικές ανάγκες υπήρχαν από τη στιγμή της εμφάνισης του ανθρώπου ως ατόμου, αργότερα με τη δημιουργία κοινωνικών ομάδων και θα συνεχίζουν να υπάρχουν στο μέλλον. Η αντιμετώπιση όμως αυτών των συμπολιτών μας υπήρξε διαφορετική από εποχή σε εποχή. Είχε, δε, πάντοτε σχέση με τις υπάρχουσες αντιλήψεις, τις φιλοσοφικές θεωρίες και τις στάσεις της κοινωνίας. Έτσι η στάση τόσο της διεθνούς όσο και της ελληνικής κοινωνίας προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες κυμάνθηκε μεταξύ απόρριψης και πλήρους αποδοχής.

περισσότερα

Εκπαιδευτικά Πακέτα Επιμόρφωσης - Μονάδα Ειδικής Αγωγής Κωφών ν Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και ειδικών στην εκπαίδευση του κωφού παιδιού.

Το όλο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης από απόσταση (distance learning). Ικανοποιεί τις ανάγκες εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες από το Πανεπιστήμιο περιοχές και δημιουργεί προϋποθέσεις για συνεχή και ουσιαστική επιμόρφωση σε ένα γνωστικό αντικείμενο που διαρκώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται. Επίσης, αντί να αφιερώσουμε χρόνο σε μια σειρά από σεμινάρια- διαλέξεις, όπου οι επιμορφούμενοι συμμετέχουν παθητικά τις περισσότερες φορές, προτιμήσαμε στο πρόγραμμα αυτό να δοκιμάσουμε έναν πιο αλληλοεπιδρασιακό και συνδιαλεκτικό τρόπο μάθησης.

περισσότερα

Εισαγωγή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Φθογγογλώσσα και Νοηματική

Βασιλείου Ηλίας, Γλωσσολόγος, Μεταπτυχιακός φοιτητής MA Special Education Needs University of Middlesex

Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να λύσει τις όποιες απορίες που πιθανόν έχει κάποιος ακούων - χρήστης φθογγογλώσσας απέναντι στο φαινόμενο της Νοηματικής γλώσσας και να εισαγάγει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο στο κόσμο της επικοινωνίας μέσω οπτικών και μόνο καναλιών ( ή λογοτεχνικά στη «γλώσσα της σιωπής).

Ορμώμενοι από προηγούμενες προσεγγίσεις άλλων ερευνητών Ελλήνων και ξένων θα γίνει η προσπάθεια αφενός να καταγραφούν οι στάσεις ατόμων-ακουόντων που προηγουμένως δεν είχαν καμία επαφή με τη Νοηματική γλώσσα και αφετέρου να δοθεί η αντίστοιχη απάντηση της επιστήμης της γλωσσολογίας κυρίως αλλά και άλλων που ασχολούνται με τη κοινότητα των κωφών όπως η ψυχολογία και η ειδική-παιδαγωγική.

Η ερευνητική εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

First Previous   Εμφάνισε 2 από 5 σελίδες   Next Last
επιστροφή