Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών

Καυκούλα Ευαγγελία, Μ.Ed., Δρ. εκπαιδευτικός Π.Ε. 70

Αρχικά γίνεται μια γενική προσέγγιση του θέματος των μαθησιακών δυσκολιών, όπου διασαφηνίζονται ορισμένες βασικές έννοιες και ορισμοί, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, η συχνότητα του προβλήματος, τα αίτια των μαθησιακών δυσκολιών και η διαδικασία διάγνωσης. Στη συνέχεια του άρθρου γίνεται αναφορά στη διδασκαλία και μάθηση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες μέσα σε κανονική τάξη. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι για την επιτυχή αντιμετώπιση προβλημάτων αυτών των παιδιών, πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στα αναλυτικά προγράμματα και νέες προσεγγίσεις στις διδακτικές μεθόδους, έτσι ώστε όλα τα παιδιά, με προβλήματα ή όχι, να αξιοποιούνται ανάλογα με τις δυνατότητες τους. Στις προϋποθέσεις επιτυχίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τονίζεται ιδιαίτερα ο ρόλος του δασκάλου, ο οποίος πρέπει να σέβεται τη διαφορετικότητα, να ενθαρρύνει τις προσπάθειες του κάθε μαθητή για βελτίωση και αλλαγή, να εξατομικεύει τη διδασκαλία,να τονώνει το αυτοσυναίσθημα και να δημιουργεί θετικές προσδοκίες.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Oι εξελικτικές μαθησιακές δυσκολίες

Βασιλική Σπανού, Ψυχολόγος
Δρ Νικόλαος Τριπόδης, Σχολικός Σύμβουλος

Οι Εξελικτικές Μαθησιακές Δυσκολίες είναι μια ομάδα διαταραχών που αφορά συγκεκριμένα ελλείμματα σε τομείς όπως η ακαδημαϊκή επίδοση, η γλώσσα, ο λόγος ή η κινητική λειτουργία. Τα ελλείμματα αυτά δεν οφείλονται σε νοητική υστέρηση, αυτισμό, κάποια διαγνωσμένη νευρολογική ή άλλη οργανική διαταραχή ή σε περιβάλλοντα με περιορισμένα εκπαιδευτικά ερεθίσματα. Οι άνθρωποι που παρουσιάζουν κάποια από αυτές τις διαταραχές είναι συνήθως μέσης ή ακόμα και υψηλής νοημοσύνης, αλλά στην παιδική τους ηλικία έχουν αντιμετωπίσει μια σοβαρή δυσκολία στην απόκτηση απαραίτητων δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα η ακαδημαϊκή τους πρόοδος να εμποδίζεται σημαντικά.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Πειραματικό Αναλυτικό Πρόγραμμα για τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Εμμανουήλ Μαρκάκης - ε.τ. πάρεδρος Ειδικής Αγωγής του Π.Ι.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθησιακών Δυσκολιών περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

1. Αντιληπτικές λειτουργίες
2. Μνημονικές λειτουργίες
3. Γραφικός χώρος
4. Αναγνωστική λειτουργία
5. Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά που έχουν σχέση με τη δυσλειτουργία της γλώσσας
6. Συμπεριφορά – Συναισθηματική υποστήριξη

Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Ενσωμάτωση των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες κάθε τύπου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αυγέρη Σοφία, φιλόλογος, msc. Iστορίας, εξειδικευμένη στην ειδική και τη διαπολιτισμική παιδαγωγική.

Το άρθρο που ακολουθεί βασίζεται σε ανακοίνωση που έγινε το Μάιο το 2011 στην Ξάνθη , υπό την αιγίδα του γραφείου Συμβούλου ειδικής αγωγής και την Περιφέρεια εκπαίδευσης Α. Μακεδονίας - Θράκης με θέμα την ένταξη όλων των παιδιών στο Γενικό Σχολείο. Τα ερευνητικά δεδομένα σε πανευρωπαικό επίπεδο καταδεικνύουν πως κέρδη εκπαιδευτικά και άλλα από την παρουσία μαθητών με ε.μ.δ.ή και αναπηρίες σε γενικές τάξεις υπάρχουν για όλους τους μαθητές, αρκεί να λαμβάνονται υπόψη ορισμένες παράμετροι ..

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Η καθοδηγούμενη συμμετοχική ορθογραφική μέθοδος ως τρόπος στήριξης των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στην κοινή τάξη

Δημήτριος Αναστασίου, Λέκτορας Π. Τ. Δ. Ε. Δυτικής Μακεδονίας
Αναστασία Μπαντούνα, Ειδικός παιδαγωγός (ΜA in Education)

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται ένας διδακτικός τρόπος στήριξης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στην ορθή γραφή, η καθοδηγούμενη συμμετοχική ορθογραφική μέθοδος (Κ.Σ.Ο.Μ.). Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί μέσα στην κοινή (γενική) τάξη με μερική προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος. Είναι μια μέθοδος που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη συμμετοχή των μαθητών κατά την ορθογραφική διαδικασία και στην καλλιέργεια των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών κατά την εκτέλεση του ορθογραφικού έργου σε σύγκριση με τις παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους. Η Κ.Σ.Ο.Μ. προσεγγίζει το ορθογραφικό έργο ως μια διαδικασία επίλυσης προβλήματος. Η εφαρμογή της μεθόδου μπορεί να έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για την προώθηση της μορφολογικής επίγνωσης μέσα από μια λειτουργική και χρηστική διδασκαλία των γραμματικών κανόνων. Γενικότερα, μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση της ορθογραφικής ικανότητας των μαθητών με ορθογραφικές δυσκολίες.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.

Μαθησιακές Δυσκολίες

Ζωή Κρόκου, Υποψ. Διδάκτορας Ειδ. Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οι μαθησιακές δυσκολίες, και κυρίως οι αναγνωστικές, ταλαιπωρούν ένα μεγάλο ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού, ενώ δεν είναι λίγοι οι μαθητές που φέρνουν τους εκπαιδευτικούς σε απόγνωση, καθώς οι τελευταίοι δεν είναι αρκετά κατατοπισμένοι σε θέματα διάγνωσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των δυσκολιών που αυτοί αντιμετωπίζουν μέσα στη σχολική τάξη. Έτσι, είτε «αγνοούν» το πρόβλημα ή παραπέμπουν αυτούς τους μαθητές στα τμήματα ένταξης, που γι’ αυτό το σκοπό έχουν δημιουργηθεί. Στην εμφάνισή τους κάποιες μαθησιακές δυσκολίες είναι ήπιες, με αποτέλεσμα να αργούν να εντοπιστούν και έτσι να οδηγούνται οι μαθητές σε σχολική αποτυχία. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν τα είδη των μαθησιακών δυσκολιών, τα χαρα- κτηριστικά τους, αλλά και τα αίτια που τις προκαλούν, ώστε να είναι σίγουροι για τη διάγνωση και καίριοι στην παρέμβασή τους.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

First Previous   Εμφάνισε 2 από 5 σελίδες   Next Last
επιστροφή