Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Η λειτουργικότητα της ελληνικής οικογένειας παιδιού με ειδικές ανάγκες

Σάλμοντ Ελ., Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Αθηνών

Η οικογένεια ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες έχει να αντιμετωπίσει συνθήκες άγνωστες. Πέρα από τα προβλήματα ενοχής, τα συναισθηματικά προβλήματα των γονιών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμώνται ούτε σαν παράγοντας διαμόρφωσης των διαπροσωπικών σχέσεων των συζύγων και των σχέσεών τους με τις οικογένειές τους ούτε σαν παράγοντας προσδιορισμού της δυναμικής της οικογενειακής ομάδας γιατί η οικογένεια αντιμετωπίζει ένα πλήθος προβλημάτων καθοριστικών για την λειτουργία της.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο - διαχείριση σχέσεων

Διαχείριση σχέσεων και συνεργασία με γονείς παιδιών με δυσκολίες ή γονείς παιδιών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης από αυτήν της πλειοψηφίας των μαθητών

Δρ Κωνσταντίνος Δαραής (PhD, M.Sp.Ed., Gr.Dip.Sp.Ed., B.A., B.Ed), Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Πιερίας

Η σύγχρονη βιβλιογραφία και σχετική έρευνα έχουν αναδείξει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το είδος και το περιεχόμενο της σχέσης σχολείου-οικογένειας, τόσο για τη συνολική πρόοδο του παιδιού-μαθητή (γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική), όσο και για τους δασκάλους και γονείς. Η σχέση αυτή γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκη και σύνθετη όταν ο δάσκαλος καλείται να συνεργαστεί με γονείς παιδιών με δυσκολίες, που απορρέουν είτε από ενδογενή είτε από εξωγενή αίτια. Πώς θα μπορέσει σε αυτές τις περιπτώσεις ο δάσκαλος να «παίξει» με επιτυχία το ρόλο του «συμβούλου», βοηθώντας ουσιαστικά τους γονείς και τα παιδιά; Ποια είναι τα μοντέλα που προτείνονται και ποιο το περιεχόμενο του οικογενειοκεντρικού μοντέλου; Παράλληλα το άρθρο διαπραγματεύεται και περιπτώσεις που σχετίζονται με το διαφορετικό πολιτισμικό background των γονιών και πως αυτό επηρεάζει τις στάσεις των γονέων απέναντι στο σχολείο και το δάσκαλο.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Πατέρας και παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ασημίνα Τσιμπιδάκη, Διδάσκουσα Π.Δ. 407/80 Ειδικής Αγωγής στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Αναστασία Τσαμπαρλή, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις σκιαγραφήσεις των πατέρων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τον πατρικό τους ρόλο και τα παιδιά τους, και αντίστοιχα τις σκιαγραφήσεις των αδελφών για την πατρική φιγούρα.

Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 30 πατέρες σε οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες και 57 παιδιά, συνολικά 87 άτομα. Όλοι οι συμμετέχοντες είναι μόνιμοι κάτοικοι της νήσου Ρόδου και ανήκουν στη μεσαία κοινωνωνικο-οικονομική τάξη. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις και προβολικές δοκιμασίες (CAT, TAT και το σχέδιο της οικογένειας). Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αναδεικνύουν ότι οι οικογένειες με ένα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμφανίζουν έναν ιδιαίτερο αστερισμό πατρότητας, στον οποίο επικρατούν αντιθετικές αναπαραστάσεις για τα παιδιά της οικογένειας. Η εικόνα που έχουν οι πατέρες για το παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι κυρίως αρνητική και εκδηλώνουν απαισιοδοξία ως προς την εξέλιξη του παιδιού και στην πίστη για αποκατάσταση της αναπηρίας του. Τα αδέλφια λειτουργούν ως μοχλοί ισορροπίας. Εξιδανικεύονται και οι πατέρες μπορούν πιο εύκολα να ταυτιστούν με αυτά, ενώ ταυτόχρονα έχουν υψηλότερες προσδοκίες από αυτά. Επιπλέον, οι σκιαγραφήσεις των αδελφών είναι αμυντικές. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον πατέρα αδιάφορο ως προς τις συναισθηματικές τους ανάγκες, αλλά και κουρασμένο λόγω της συνθήκης της αναπηρίας.

Λέξεις Κλειδιά: αναπαραστάσεις, πατέρας, παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αδέλφια, προβολικές δοκιμασίες

Η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ..

Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της χρόνιας σωματικής ασθένειας στο παιδί και την οικογένεια

Xάρης Ασημόπουλος, Κοινωνικός Λειτουργός - Κοινωνικός Επιστήμονας

Πηγή: Κέντρο Πληροφόρησης για την Ψυχική Υγεία του Παιδιού και του Εφήβου

Τα κριτήρια με τα οποία ορίζεται σαν χρόνια μία σωματική ασθένεια είναι η χρονική διάρκεια της ασθένειας, ο βαθμός σοβαρότητάς της, η επίδραση την οποία επιφέρει στην λειτουργικότητα του ατόμου και η ανάγκη την οποία δημιουργεί για διαρκή φροντίδα από τις υπηρεσίες υγείας.

Βάσει αυτών, χρόνια σωματική ασθένεια ή διαταραχή ορίζεται κάθε οργανική διαταραχή η οποία διαρκεί άνω των τριών μηνών ή συνεπάγεται μία περίοδο νοσηλείας άνω του ενός μήνα, η οποία προκαλεί περιορισμούς στη κλίμακα των ικανοτήτων και των συμπεριφορών του ατόμου και επιφέρει μεταβολές στη κοινωνική του λειτουργικότητα ή στην άσκηση των κοινωνικών του ρόλων.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Ανατρέφοντας ένα Παιδί με Σακχαρώδη Διαβήτη

Άννα Κορομπέλη, Νοσηλεύτρια ΠΕ
Βαζαίου Ανδριανή, Ιατρός

Στο περιοδικό Diabetes Forecast δημοσιεύθηκε πριν από μερικούς μήνες ένα άρθρο της Jill Weisberg-Benchell, στο οποίο τίθενται ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που εκπαιδεύεται ένα παιδί με σακχαρώδη διαβήτη.

Με αφορμή το άρθρο αυτό θα συζητηθούν ορισμένα προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συχνά οι γονείς που ανατρέφουν παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

First Previous   Εμφάνισε 3 από 3 σελίδες   Next Last
επιστροφή