Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Η χρησιμότητα των Η/Υ στα παιδιά που αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Σαράντη Δώρα, Δασκάλα - μεταπτυχιακή φοιτήτρια του παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης Α.Π.Θ

Το κείμενο αυτό αποτελεί μια μορφή κριτικής προσέγγισης στα αντίστοιχα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας, στο μέτρο του δυνατού, ώστε να προσδιοριστεί με σαφήνεια η λειτουργική σχέση των υπολογιστών στο χώρο της ειδικής αγωγής και ειδικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Στην αρχή γίνεται διασαφήνιση των όρων και των μορφών μαθησιακών δυσκολιών, κατόπιν επιχειρείται η αξιολογική εκτίμηση της προσφοράς του υπολογιστή στις διάφορες μορφές μαθησιακών δυσκολιών. Τέλος καταδεικνύεται η θετική προσφορά αυτών, παράλληλα όμως διαφαίνεται και κάποια συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς η σωστή χρήση τους εξαρτάται από το δάσκαλο και τον τρόπο που θα τον εντάξει στη μαθησιακή διαδικασία.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Το παιδί ως ολότητα

Elizabeth Hocken, SRN, SCM, Higher Dip.HV

Η καλή υγεία είναι σημαντική για όλα τα παιδιά, εάν πρόκειται να έχουν καλή επίδοση στο σχολείο. Για ένα παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να είναι απαραίτητο να γίνεται έλεγχος πέρα από το συνηθισμένο έλεγχο υγείας αν θέλουμε να φθάσουμε στη ρίζα του προβλήματος, αλλά επίσης είναι αναγκαίο να αιορθώσουμε πρώτα κάποια ρυθμιστική ανωμαλία, απώλεια ακοής ή διατροφική διαταραχή.

Ένα παιδί που παρουσιάζει διαταραχή στη μάθηση είναι πιθανό να παρουσιάζει και πολλά άλλα συμπτώματα. Η δυσλεξία συχνά συνδέεται με προβλήματα στη συγκέντρωση, στη μνήμη, στο συντονισμό, στην επιδεξιότητα, στον οπτικό έλεγχο, στην ακοή, καθώς και με δυσκολίες στην ισορροπία. Συνεπώς, είναι προτιμότερο να ακολουθηθεί μία ολιστική προσέγγιση κατά την αξιολόγηση του παιδιού.

περισσότερα

Διγλωσσία και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Dr Ludo Beheydt, Καθηγητής Ολλανδικής Γλωσσολογίας, Universite Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium

Ο Καθηγητής Ludo Beheydt αναφέρεται στο πώς η μάθηση μίας νέας γλώσσας επιδρά στο παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, στις διαδικασίες που συμμετέχουν καθώς και στην ανάγκη των γονέων να κατανοήσουν με λεπτομέρεια το βάρος που καλούνται να σηκώσουν μερικά παιδιά που φοιτούν σε δίγλωσση εκπαίδευση.

Μερικοί δυσλεξικοί μαθητές μπορούν και μαθαίνουν πραγματικά μία δεύτερη ή και μία τρίτη γλώσσα με επιτυχία, τουλάχιστον σε κάποια πλαίσια. Ωστόσο, αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια καταρτισμένων εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν κατάλληλα δομημένες διδακτικές στρατηγικές προσαρμοσμένες στον ατομικό τρόπο μάθησης του παιδιού.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσορθογραφία

Δρ. Βογινδρούκας Γιάννης - Λογοπεδικός
Γρηγοριάδου 'Εμυ - Λογοπεδικός

Η Δυσορθογραφία είναι μία από τις τρεις διαταραχές που αποτελούν την ομάδα των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών. Αφορά στην δυσκολία της γραφής τόσο στο επίπεδο της λέξης, όσο και στο επίπεδο της πρότασης και της σύνταξης γραπτής παραγράφου.

Το παρόν άρθρο έχει σαν στόχο να παρουσιάσει μια σειρά μελετών που έγιναν για την συλλογή δεδομένων στο θέμα της ορθογραφίας και δυσορθογραφίας σε μαθητές με δυσκολίες στην κατάκτηση των ακαδημαϊκών ικανοτήτων. Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Τρόποι παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Γρηγόρης Βασιλειάδης, M.Sc., Συμβουλευτικός Ψυχολόγος

Οι μαθησιακές δυσκολίες διαρκούν όσο και η ζωή του ατόμου επηρεάζοντας αρνητικά όλες τις πλευρές της, και τα εξελικτικά στάδια της ζωής ιδιαίτερα του παιδιού και του εφήβου. Στην ιδανική περίπτωση, αυτές οι κρυφές αναπηρίες εντοπίζονται, διαγιγνώσκονται και θεραπεύονται. Το παιδί ή ο έφηβος θα χρειαστεί να παραπεμφθεί σε έναν ψυχολόγο στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις για συναισθηματικά, κοινωνικά και οικογενειακά προβλήματα, ή ενδείξεις του συνδρόμου ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας.

Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων προϋποθέτει πάνω από όλα τη συνεχή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών με τους γονείς, των οποίων ο ρόλος είναι καταλυτικός στην ενίσχυση της αυτονομίας και αυτοπεποίθησης των παιδιών τους. Αν μάλιστα ο όρος "ειδικές ανάγκες" αντικατασταθεί μέσα τους από την φράση "κάθε παιδί έχει την ανάγκη να αισθάνεται ιδιαίτερο" τότε οι γονείς θα γίνουν οι χαρισματικοί εκείνοι ενήλικες που θα μπορούν να βλέπουν τη μοναδική ομορφιά και δύναμη στο παιδί τους προσφέροντας σ'αυτό και στους ίδιους το ακριβότερο δώρο, την χωρίς όρους αποδοχή.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Προσχολικός έλεγχος

Σύνταξη: Διεπιστημονική ομάδα ελληνικής επιστημονικής εταιρείας ειδικής αγωγής-Προσέγγιση

Το αν θα εμφανίσει ένα παιδί μαθησιακές δυσκολίες κατά την ένταξή του στο Σχολείο, πολλές φορές μπορεί να εντοπιστεί πολύ νωρίτερα, κατά τη φοίτησή του στο Νηπιαγωγείο, ή και ακόμη νωρίτερα.

περισσότερα
First Previous   Εμφάνισε 5 από 5 σελίδες   Next Last
επιστροφή