Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>
SpecialEducation – The Voice and Vision of Special Education in Greece!
SpecialEducation – The Voice and Vision of Special Education in Greece!

Νέος Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.

Ο νέος Πίνακας [12/2017] με τον οποίο καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας για κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών, είναι διαθέσιμος εδώ.

Υπηρεσίες πιστοποίησης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Αγγελίες ζήτησης και προσφοράς εργασίας - Ζήτηση & Προσφορά ψυχομετρικού τεστ WISC III

 • Ζήτηση και Προσφορά εργασίας
 • Ζήτηση και Προσφορά ψυχομετρικού τεστ WISC III
περισσότερα

Εκδηλώσεις

Τελευταία Νέα

10/10/2019
Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΔΕΠΥ - ΕΚΠΑ 2019-2020
21/08/2019
Εξ αποστάσεως Σεμινάριο: "Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες"
12/05/2019
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης "Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Διάγνωση και Αξιολόγηση"
07/01/2019
Boarding Pass στον Aυτισμό
30/09/2017
Ανακοίνωση Επιμορφωτικού σεμιναρίου - "Εκπαίδευση μαθητών με νοητική ανεπάρκεια και εκπαίδευση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες"

Πρόσφατα Άρθρα

Δυσλεξία – Ένοπλες Δυνάμεις - Αλλαγή Προεδρικού Διατάγματος
30/05/2020

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Προς την Πολιτική ηγεσία,

Επιστολή αιτήματος άμεσης τροποποίησης του Προεδρικού Διατάγματος (Σελίδα 228 [350], & Σελίδα 306 [252Α+Β, 254Α] του ΦΕΚ, ΦΥΛΛΟ 17, 27-1-2014), ώστε να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και να επιτρέπεται όπως και πρώτα, οι δυσλεξικοί να υπηρετούν ως κανονικοί-μάχιμοι και ως αξιωματικοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας, που τους έχει ανάγκη. Συνεπακολούθως, πρέπει να γίνουν και οι αντίστοιχες αλλαγές στην προκήρυξη για την είσοδο των υποψήφιων φοιτητών σε όλες τις σχολές των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας.

 • Η επιστολή είναι διαθέσιμη, εδώ.

Ψηφιακά βιβλία και e-book Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
06/04/2020

Αυτές τις μέρες Μένουμε σπίτι και διαβάζουμε, γράφουμε, ενισχύουμε δεξιότητες και ικανότητες. Τα παιδιά με δυσκολίες μάθησης χρειάζονται ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και υλικό για να διασκεδάζουν και να ενισχύουν τις δεξιότητες τους.

Σας έχουμε την πρόταση μας.

Ελεύθερα e-book, διαθέσιμο υποστηρικτικό υλικό με ελεύθερη είσοδο για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή να δείχνουμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας και την υποστήριξη μας .

Δείτε τα στο https://my-book.gr/my-book-free/

 

Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών με αναπηρία
22/03/2020

Οι συγκεκριμένες οδηγίες έχουν εφαρμογή για την εξ αποστάσεως προσαρμοσμένη κατά περίπτωση διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Για την υλοποίηση κάθε σχετικής πρωτοβουλίας κρίνεται σκόπιμη η επικοινωνία και η στενή συνεργασία με τους γονείς των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αποτελούν απαραίτητους αρωγούς προς αυτή την κατεύθυνση.

 • Η εγκύκλιος είναι διαθέσιμη εδώ!

Οδηγοί Διαφοροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών για την εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
02/03/2020

Εμπλουτίζεται...!

Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών «Π.Ε.Ε.Π.»
08/02/2020

 - Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας του Ειδικού Παιδαγωγού

 - Mέλη της Π.Ε.Ε.Π

 - Θέσεις - Απόψεις - Αιτήματα

 - Ενημέρωση - Νέα

 - Π.Ε.Ε.Π. - Εκδηλώσεις

Το 1999 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη επιστημονική ένωση με το όνομα «Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Ειδικευμένων στην Ειδική Αγωγή-ΠΣΕΕΕΑ». Πρόσφατα, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, μετονομάστηκε σε «Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών-Π.Ε.Ε.Π».

Από την ίδρυσή της και μέχρι σήμερα η Π.Ε.Ε.Π. αποτέλεσε ένα δυναμικό forum ανταλλαγής πληροφοριών, επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας πάνω στα θέματα που αφορούν την Ειδική Αγωγή.

Λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα μέλη της κοινότητάς της τα οποία προέρχονται από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, μάχεται για την σωστή εφαρμογή των νόμων και διατάξεων που αφορούν την Ειδική Αγωγή και την προώθηση της σχολικής και κοινωνικής ένταξης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ασκεί κριτική και πίεση στην χάραξη εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής με παρεμβάσεις και συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τέλος συμβάλλει με εκδηλώσεις εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα τόσο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω σε θέματα αναπηρίας - ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών όσο και στην δια βίου εκπαίδευση των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η Π.Ε.Ε.Π. διακηρύττει ότι ο σύγχρονος ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού απαιτεί:

 • Προαγωγή μεθόδων που ανταποκρίνονται σε κάθε παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τόσο στο πλαίσιο της εξατομικευμένης παρέμβασης, όσο και στο πλαίσιο ομάδας συνομηλίκων με στόχο την σχολική και κοινωνική του ένταξη.
 • Ανάπτυξη συνεργασίας, στήριξης και συντονισμού δράσεων μεταξύ των συναδέλφων ειδικής και γενικής αγωγής με στόχο την παροχή ενός Αναλυτικού Προγράμματος με όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία ευρύτητας, ισορροπίας και εξατομίκευσης για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Ανταλλαγή ιδεών, σύμπραξη & εξασφάλιση κλίματος συναίνεσης στο πλαίσιο δράσης του Ειδικού Παιδαγωγού μέσα στην διεπιστημονική ομάδα, με στόχο το συμφέρον των παιδιών και των οικογενειών τους.

Ένας τόσο πολυδιάστατος ρόλος αποτελεί πρόκληση για τον Ειδικό Παιδαγωγό, θέτοντάς τον σε μια διαδικασία συνεχούς αυτοεπιμόρφωσης και αναζήτησης ευκαιριών για την όσο το δυνατόν συνεπή ενημέρωσή του πάνω στις τελευταίες εξελίξεις του χώρου της Ειδικής Αγωγής και της Εκπαίδευσης. Μόνον έτσι η παρέμβαση και η συνεισφορά του στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - αναπηρίες θα είναι σύγχρονη, αποτελεσματική αλλά και μεθοδολογικά ορθή.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών (ΠΕΕΠ) που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 26ης Ιανουαρίου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 • Πρόεδρος: Θώμου Αναστασία
 • Αντιπρόεδρος: Νικολόπουλος Γιάννης
 • Γραμματέας: Μπακιρτζής Κωνσταντίνος
 • Ταμίας: Καραμούζη Άννα
 • Μέλη: Σκουμπάκη Αικατερίνη, Σταυρόπουλος Βασίλειος, Εικοσπεντάκη Καλλιόπη
 • Αναπληρωματικά μέλη: Βλάχου Ελευθερία, Ντάλλας Νικόλαος, Κοκώννη Ανθή, Κοκκώνη Έλλη, Βλασσοπούλου Κέλλυ, Παζαρίδου Μαρίττα
 • Υπεύθυνη Παραρτήματος Αθήνας: Πλακίδα Έλλενα

Το νέο Δ.Σ. καλεί όλους τους ειδικούς παιδαγωγούς της χώρας (εκπαιδευτικοί της προσχολικής, Α΄/θμιας, Β΄/θμιας εκπαίδευσης με βασικές ή μεταπτυχιακές σπουδές ή διετή ενδοϋπηρεσιακή μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή) καθώς και τους πανεπιστημιακούς που διδάσκουν μαθήματα ειδικής αγωγής να εγγραφούν στην ΠΕΕΠ και να ενισχύσουν τη δράση του Δ.Σ. για την επίλυση των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο χώρος της Ειδικής Αγωγής. Στην ΠΕΕΠ μπορούν να εγγραφούν όλοι όσοι έχουν τις τυπικές προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από το χώρο εργασίας τους (δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ειδική ή γενική αγωγή).

Το καταστατικό του συλλόγου μας είναι διαθέσιμο σε μορφή PDF από εδώ

Αιτήσεις εγγραφής στην ΠΕΕΠ θα βρείτε στον σύνδεσμο "Μέλη".

Τηλέφωνα επικοινωνίας ΠΕΕΠ: 6972170325 ( Πρόεδρος), 6977724933 (Γ. Γραμματέας)

Τα ερωτήματά σας προς το ΔΣ της ΠΕΕΠ μπορείτε να τα υποβάλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΕΕΠ:unionpeep@gmail.com

 • Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΠΕΕΠ