Ελληνικά
English
Special Education
Education of children with:
Useful
// //]]>
SpecialEducation – The Voice and Vision of Special Education in Greece!
SpecialEducation – The Voice and Vision of Special Education in Greece!

Events

Latest News

01/04/2013
Confusing Families: Using the Domains Framework for more effective assessment and treatment
19/02/2013
8th Annual Conference on Learning Differences, Innovative Teaching and Inclusive Learning
24/01/2013
Summer Seasonal School for PhD students: Educational research as craft and representation - challenges and possibilities
02/12/2012
International Day of People with Disabilities - 3 December 2012

Recent Articles

6η Ημερίδα Αποτελεσματικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής [Π.Ε.Ε.Π]
26/02/2015

Η Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών, μετά την επιτυχία των προηγούμενων πέντε ημερίδων και διημερίδων Καινοτόμων και Αποτελεσματικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα και στην Αθήνα τα τρία προηγούμενα χρόνια (οι εισηγήσεις είναι αναρτημένες στον ιστότοπο: http://www.specialeducation.gr) και ανταποκρινόμενη στην επιθυμία των συναδέρφων για συνέχιση της πρωτοβουλίας αυτής, διοργανώνει την 6η Ημερίδα Αποτελεσματικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής. Η Ημερίδα προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο Βόλο, στις 16 Μαΐου 2015.

Communicating with an Autistic Child: A Parent's Guide
02/07/2014

Parenting a child with autism requires a significant amount of patience, understanding and support. Those with autistic children can learn as much from other parents with autistic children as they can from professionals who work with children with ASD. Parents of autistic children must also learn to take care of their own mental and emotional health. Being stressed, tired and overemotional will lead to more setbacks than successes. [http://www.wiseoldsayings.com/]

World Autism Awareness Day, 2 April
28/03/2014

Modifying the Clasroom Environment to Increase Engagement and Decrease Disruption with Students who are Deaf or Hard of Hearing
03/04/2013

Author(s) Guardino C., Shirind D. A. (2012)

Journal: Journal of Deaf Studies and Deaf Education

Summary: The purpose of this research was to examine the influence of physical arrangement and features of the classroom on the academic engagement and disruptive behavior of Deaf and Hard-of-Hearing students.The study, which was based on a multi- baseline design,took place in three self-contained elementary classrooms at a school for the Deaf in U.S. The researchers, in consultation with the classroom teachers, modified seating arrangements ,classroom organisation, visual stimuli and acoustic quality. Data in all three classrooms indicated increase in academic engagement and decrease in disruptive behavior of the students. Follow up observations revealed the maintainance of most of the modifications after the end of the study. The social validity ratings indicated high acceptance of the intervention by the teachers. Limitations and practical implications are discussed.

(Reviewed by Eleni Kyrioti, specialeducation.gr, Advisory Team member)

The article can be found here.

Confusing Families: Using the Domains Framework for more effective assessment and treatment
01/04/2013

Date: Friday 21 June 2013

Location: Tavistock Centre, London, UK.

There is a lack of standardized ways of assessing family life that lead directly to treatment of serious mental health problems. The family interview proposed by Domain Framework may provide us with a method for the scientific study of the interplay between family processes and mental health problems. In turn it will inform treatment, and provide a way of assessing the impact of family-based therapies.

A family interview and a scoring method that directs the clinician to the family's functioning in different modes, or domains of family life has been developed by clinicians working in Tavistock Centre in London. It is particularly designed to spot what is going on when a young person's symptoms become more severe in spite of, and at times as a result of, family members' best efforts.

In parallel they have developed a way of describing the general principles of domain functioning to families, so that they can become observers of their own day-to-day interactions. This provides them with a tool to increase understanding, and a platform from which the family can generate alternative ways of responding to difficult emotions and behaviours. The domains framework could benefit young people with mental health problems by providing families with additional ways of meeting their needs, and clinicians with a wider repertoire of treatment options.

You can download the conference programme here.