Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Ψηφιακά βιβλία και e-book Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (06/04/2020)

Αυτές τις μέρες Μένουμε σπίτι και διαβάζουμε, γράφουμε, ενισχύουμε δεξιότητες και ικανότητες. Τα παιδιά με δυσκολίες μάθησης χρειάζονται ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και υλικό για να διασκεδάζουν και να ενισχύουν τις δεξιότητες τους.

Σας έχουμε την πρόταση μας.

Ελεύθερα e-book, διαθέσιμο υποστηρικτικό υλικό με ελεύθερη είσοδο για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή να δείχνουμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας και την υποστήριξη μας .

Δείτε τα στο https://my-book.gr/my-book-free/

 

επιστροφή