Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο για Παιδιά με Κινητικές Αναπηρίες

Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές με κινητικές αναπηρίες οι οποίοι φοιτούν σε ειδικό ή κανονικό σχολείο και δεν καλύπτονται οι ανάγκες τους από τα αντίστοιχα προγράμματα (δες κανονικό σχολείο, πολλαπλές αναπηρίες, νοητική καθυστέρηση κ.λ.π.)., συντάχθηκε δε με βάση:
• Τα ερευνητικά δεδομένα για τα μαθησιακά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της ανομοιογενούς και εκπαιδευτικά απαιτητικής ομάδας μαθητών της πρωτοβάθμιας εκ- παίδευσης καθώς και τα δεδομένα της Διδακτικής των Μαθηματικών
• Τη σύγχρονη κοινωνική και εκπαιδευτική τάση για λειτουργική εκπαιδευτική και κοινω- νική ενσωμάτωση.
• Το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου (ΦΕΚ 303/13-03-03)

Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

.

επιστροφή