Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Για Μαθητές με Προβλήματα Ακοής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μέρος Α, Μέρος Β
Για Μαθητές με Προβλήματα Ακοής για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Για Μαθητές με Προβλήματα Ακοής - Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση.
Για Μαθητές με Κινητικές Αναπηρίες για όλες της βαθμίδες εκπαίδευσης. Μέρος Α, Μέρος Β
Για Μαθητές με Πολλαπλές Αναπηρίες - Τυφλόκωφοι. Μέρος Α, Μέρος Β
Για Μαθητές με Ελαφριά και Μέτρια Νοητική Καθυστέρηση.
Για Μαθητές με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση.
Για Μαθητές με Ιδιαίτερες Νοητικές Ικανότητες και Ταλέντα.
Για τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Για τα Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Βαθμίδας.
Για Μαθητές με Αυτισμό.

 
επιστροφή