Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Η δραματοποίηση ως μέθοδος διδασκαλίας στο σύγχρονο σχολείο

Ένας πρακτικός οδηγός για εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, Εκδόσεις Κυριακίδη, 2010

Ζαφειριάδης Κυριάκος, φιλόλογος - Δαρβούδης Αθανάσιος, δάσκαλος ειδικής αγωγής

Παρά τη σημασία του δράματος στην εκπαίδευση, αξιοσημείωτη ήταν η έλλειψη βιβλιογραφίας ειδικά για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η σχετική ελληνική βιβλιογραφία περιορίζονταν μέχρι σήμερα στη μετάφραση ενός ξενόγλωσσου βιβλίου, χωρίς προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα και αναλυτικά προγράμματα. Το νέο βιβλίο φιλοδοξεί να καλύψει το κενό στη βιβλιογραφία. Αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού δράματος για τους εκπαιδευτικούς τόσο της γενικής όσο και της ειδικής εκπαίδευσης (ειδικούς παιδαγωγούς και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό). Οι διδακτικές προτάσεις αναφέρονται σε μαθητές με ήπιες διαταραχές (ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, συναισθηματικά προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς), αλλά και βαρύτερες, όπως η νοητική καθυστέρηση και οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Αποσκοπούν, εκτός από τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων, και στην ανάπτυξη των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών, καθώς και στην τόνωση της αυτοεκτίμησής τους.

Το βιβλίο χωρίζεται σε έξι κεφάλαια:

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια γενική θεώρηση της έννοιας της δραματοποίησης, ενώ προτείνονται οδηγίες και διδακτικό παράδειγμα για την επιτυχημένη διοργάνωση της δραματοποίησης και του αυτοσχεδιασμού.
Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει μαθήματα δραματοποίησης με ασκήσεις προθέρμανσης και κύριας δραστηριότητας.
Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στο πώς διδάσκουμε κοινωνικές δεξιότητες με τη μέθοδο της δραματοποίησης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Το τέταρτο κεφάλαιο περιέχει διδακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία μαθημάτων (Ιστορία, Λεξιλόγιο, Νεοελληνική Λογοτεχνία κ.λπ.) στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Το πέμπτο κεφάλαιο εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο το παιχνίδι εμπλέκει συναισθηματικά τους μαθητές με αυτισμό, αναπτύσσει τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους.
Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται διερεύνηση για την έννοια της δραματοθεραπείας, για το πώς οργανώνουμε τα μαθήματα δραματοθεραπείας εξασφαλίζοντας στους μαθητές ευκαιρίες για αλληλεπίδραση.

επιστροφή