Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών

Καυκούλα Ευαγγελία, Μ.Ed., Δρ. εκπαιδευτικός Π.Ε. 70

Αρχικά γίνεται μια γενική προσέγγιση του θέματος των μαθησιακών δυσκολιών, όπου διασαφηνίζονται ορισμένες βασικές έννοιες και ορισμοί, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, η συχνότητα του προβλήματος, τα αίτια των μαθησιακών δυσκολιών και η διαδικασία διάγνωσης. Στη συνέχεια του άρθρου γίνεται αναφορά στη διδασκαλία και μάθηση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες μέσα σε κανονική τάξη. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι για την επιτυχή αντιμετώπιση προβλημάτων αυτών των παιδιών, πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στα αναλυτικά προγράμματα και νέες προσεγγίσεις στις διδακτικές μεθόδους, έτσι ώστε όλα τα παιδιά, με προβλήματα ή όχι, να αξιοποιούνται ανάλογα με τις δυνατότητες τους. Στις προϋποθέσεις επιτυχίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τονίζεται ιδιαίτερα ο ρόλος του δασκάλου, ο οποίος πρέπει να σέβεται τη διαφορετικότητα, να ενθαρρύνει τις προσπάθειες του κάθε μαθητή για βελτίωση και αλλαγή, να εξατομικεύει τη διδασκαλία,να τονώνει το αυτοσυναίσθημα και να δημιουργεί θετικές προσδοκίες.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

επιστροφή