Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Επιστημονική Ομάδα SpecialEducation

Τα μέλη της επιστημονικής ομάδας που αναφέρονται παρακάτω συμμετέχουμε στην ομάδα του περιοδικού «Η Ζωή Πλαγίως» και φιλοδοξούμε -μέσα από την άμισθη υποστήριξη της ιστοσελίδας- να συμβάλουμε στην όσο γίνεται πιο έγκυρη και σφαιρική ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου στα θέματα της αναπηρίας, της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η ομάδα του περιοδικού θα έχει την ευθύνη της αξιολόγησης των κειμένων που περιέχονται στις δύο πρώτες ενότητες της ελληνικής έκδοσης της ιστοσελίδας («Ειδική Εκπαίδευση» και «Εκπαίδευση παιδιών με…»). Η ιστοσελίδα www.specialeducation.gr έχει μια μακρά χρονικά θητεία με πολύ πλούσιο έργο. Εμείς, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του κ. Φίλιππου Στεφανίδη και με επίγνωση του όγκου και των απαιτήσεων της δουλειάς, θα προσπαθήσουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθεί η μετάβαση από την παλιά ιστοσελίδα στην καινούργια με την εκ νέου αξιολόγηση και ταξινόμηση των παλιών κειμένων, παράλληλα με την αξιολόγηση των καινούργιων κειμένων που θα έρχονται. Το έργο αυτό θα απαιτήσει κάποιο χρονικό διάστημα, στη διάρκεια του οποίου θα παρακαλούσαμε για την κατανόηση των αναγνωστών σε τυχόν συνεχείς ανακατατάξεις.

Αγγελική Mπιτζαράκη, πτυχιούχος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, με μεταπτυχιακό στη χοροκινητική Ψυχοθεραπεία. Ασχολείται με την εκπαίδευση και θεραπεία παιδιών με αναπηρία μέσω της κίνησης, όπως και με άλλες πληθυσμιακές ομάδες.

Δημήτρης Σιδεράς, ψυχολόγος με μετεκπαίδευση στην κοινωνική κλινική ψυχολογία των εξαρτήσεων & ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και εργασιακή εμπειρία στους χώρους της ψυχικής υγείας, των εξαρτήσεων, της ειδικής αγωγής και της εκπαίδευσης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Πολυχρόνης Ευκαρπίδης, δάσκαλος ειδικής αγωγής, μετεκπαιδευθεύτηκε στην Ειδική Αγωγή στο Διδασκαλείο «Δ. Γληνός», κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Ψυχοπαιδαγωγική παιδιών με ειδικές ανάγκες» του Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ. Υπηρέτησε τη γενική και ειδική αγωγή και είναι διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης.

Αναστάσιος Πουλής, ψυχολόγος στο Ειδικό Δημοτικό Σχολειό του Κιλκίς με μετεκπαίδευση στην εμψύχωση ομάδων και ατόμων μέσω της Παρεμβαίνουσας Μη-Κατευθυντικότητας του Michel Lobrot, (NDI). Τώρα εκπαιδεύεται ως ψυχοθεραπευτής στη συστημική. Εργασιακή εμπειρία στους χώρους της ειδικής αγωγής, αναπηρίας και της εκπαίδευσης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Ερμιόνη Μπολέτη, νηπιαγωγός σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής. Έχει εκπαιδευτεί στην εμψύχωση ομάδων στην μέθοδο της Παρεμβαίνουσας Μη-Κατευθυντικότητας του Michel Lobrot, (NDI). Ασχολείται με το θέατρο.

Ανδρέας Καμπάς, Ψυχολόγος

Σπύρος Ψαθάς, δάσκαλος ειδικής αγωγής, μετεκπαιδεύτηκε στην Ειδική Αγωγή στο Διδασκαλείο «Δ. Γληνός» και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Ψυχοπαιδαγωγική παιδιών με ειδικές ανάγκες» του Τ.Ε.Π.Α.Ε. του Α.Π.Θ. Υπηρέτησε τη γενική και την ειδική αγωγή και είναι δάσκαλος στο Τμήμα Ένταξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

Βασιλική Ιωαννίδου, δασκάλα ειδικής αγωγής. Εργάζεται σε σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης από το 2003. Έχει εκπαιδευτεί στην εμψύχωση ομάδων και ατόμων με τη μέθοδο της Παρεμβαίνουσας Μη-Κατευθυντικότητας του Michel Lobrot (NDI).

Πέτρος Σταγιόπουλος, δάσκαλος ειδικής αγωγής, μετεκπαιδεύτηκε στην Ειδική Αγωγή στο Διδασκαλείο «Δ. Γληνός» και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Ψυχοπαιδαγωγική παιδιών με ειδικές ανάγκες» του Τ.Ε.Π.Α.Ε. του Α.Π.Θ. Υπηρέτησε τη γενική και ειδική αγωγή και είναι σχολικός σύμβουλος.

Τάνια Δουδούμη, νηπιαγωγός, ψυχολόγος και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Κλινική-Κοινωνική Ψυχολογία του Α.Π.Θ. Έχει εκπαιδευτεί στην εμψύχωση ομάδων με τη μέθοδο της Παρεμβαίνουσας Μη-Κατευθυντικότητας του Michel Lobrot, (NDI). Έχει εργαστεί σε χώρους ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής ενηλίκων και παιδιών, τόσο σε ιδιωτικούς όσο και δημόσιους φορείς.

Γιώργος Μπάρμπας, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Βασικοί τομείς ερευνητικής και διδακτικής δραστηριότητας είναι η μελέτη των προβλημάτων μάθησης στη γενική εκπαίδευση, με έμφαση στα σχολικά μαθηματικά, οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην ειδική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια.

Παντελής Μπιτζαράκης, ψυχολόγος εργάζεται από το 1978 σε διάφορους χώρους της ειδικής αγωγής και από το 1989 στο 4ο Ειδικό δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης. Ασχολείται ιδιαίτερα με την εμψύχωση των ομάδων και την εκπαίδευση εμψυχωτών ομάδων. Ενδιαφέρεται για την αυτορρύθμιση των σχέσεων και των συμπεριφορών σε μαθητές προσχολικής, σχολικής και γυμνασιακής ηλικίας. Βασικοί τομείς έρευνας και εφαρμογής είναι η τέχνη και το γέλιο ως εκφραστικό και θεραπευτικό μέσο.

Αγγελική Ντότση, ψυχολόγος με μετεκπαίδευση στον τομέα της κοινωνικής κλινικής ψυχολογίας των εξαρτήσεων και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Ασχολείται με την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη παιδιών με αναπηρία.

επιστροφή