Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Προς τους συγγραφείς άρθρων που επιθυμούν να τα δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα μας.

Μετά από διάστημα ενός έτους που αναλάβαμε την ευθύνη της επιλογής των ελληνόφωνων άρθρων για δημοσίευση στην ιστοσελίδα και τον διαρκή προβληματισμό για τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει ένα άρθρο που δημοσιεύεται, καταλήξαμε σε ορισμένες πρώτες εκτιμήσεις και επιλογές.

Τα άρθρα που δημοσιεύονται μπορούν να διακριθούν σε δύο ομάδες.

Στην πρώτη ομάδα ανήκουν τα κείμενα που αποτυπώνουν την εμπειρία και τον δι’ αυτής προβληματισμό των συγγραφέων από την εφαρμογή προγραμμάτων οποιουδήποτε τύπου στην περιοχή της ειδικής εκπαίδευσης. Τα κείμενα αυτά είναι πολύτιμα, γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο η εμπειρία του ενός μοιράζεται με ένα πολύ ευρύτερο κοινό εκπαιδευτικών, εργαζομένων και γονιών και συμβάλλει στην ανάπτυξη του προβληματισμού για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να χειριστεί τα μαθησιακά, συναισθηματικά, ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα των μαθητών με αναπηρίες ή ανεπάρκειες στην ανάπτυξή τους. Είναι προφανές ότι πολλοί εργαζόμενοι δεν είναι σε θέση να αναπτύξουν και να υπερασπιστούν θεωρητικά την εμπειρία που παρουσιάζουν. Αυτό κατά τη γνώμη μας δεν είναι το μείζον. Το πιο σημαντικό είναι να εκτίθεται η εμπειρία με σαφήνεια ώστε να μπορεί να την παρακολουθήσει ο αναγνώστης. Γι’ αυτό και στα άρθρα αυτής της ομάδας οι επισημάνσεις και οι παρατηρήσεις θα έχουν να κάνουν κυρίως με το θέμα της σαφήνειας.

Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν τα άρθρα τα οποία είναι επιστημονικές έρευνες ή επιστημονικά θεωρητικά κείμενα τα οποία επιδιώκουν να ενημερώσουν τον αναγνώστη για διάφορα σχετικά θέματα. Για να είναι η ενημέρωση αυτή έγκυρη, υπεύθυνη και αξιόπιστη απαιτείται τα άρθρα αυτά να πληρούν τις προδιαγραφές των επιστημονικών άρθρων (θεωρητική τεκμηρίωση, συγκεκριμένη αναφορά πηγών, έγκυρη και αξιόπιστη μεθοδολογία). Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα κριτήρια αυτά διασφαλίζουν την υπεύθυνη ενημέρωση ιδιαίτερα σε μια συνθήκη όπου στο διαδίκτυο μπορεί κανείς να βρει τις πιο απίθανες και ατεκμηρίωτες απόψεις –συχνά επικίνδυνες για τα παιδιά και την ανάπτυξη τους- και δεν θεωρούμε σωστό και υπεύθυνο να γινόμαστε και μεις ως ιστοσελίδα μέρος αυτής της σκοταδιστικής νοοτροπίας και λειτουργίας. Εννοείται ότι τα επιστημονικά κριτήρια επ’ ουδενί περιορίζουν το εύρος των επιστημονικών απόψεων που εκτίθενται στην ιστοσελίδα. Το αντίθετο μάλιστα. Επιδίωξή μας είναι να παρουσιάζονται όλες οι διαφορετικές επιστημονικές απόψεις και επαγγελματικές πρακτικές με την αναγκαία όμως τεκμηρίωση.

Επιπλέον η ιστοσελίδα θα συνεχίσει να δημοσιεύει κείμενα φορέων (επιστημονικών, κοινωνικών ή κρατικών) για την πλήρη ενημέρωση των αναγνωστών.

Με τα κριτήρια αυτά επιδιώκουμε αφενός να δημοσιοποιείται όλο και περισσότερο η δουλειά των εργαζομένων και επαγγελματιών και αφετέρου να παρέχουμε όσο γίνεται πιο έγκυρη και αξιόπιστη επιστημονική ενημέρωση. Με τα κριτήρια αυτά, επίσης, θα επανεξετάσουμε σταδιακά και όλα τα κείμενα που είναι ήδη αναρτημένα, ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα η ιστοσελίδα να πάρει τη μορφή που περιγράψαμε και η οποία θεωρούμε ότι είναι χρήσιμη σε γονείς και επαγγελματίες.

Η επιστημονική ομάδα του specialeducation.gr

επιστροφή