Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Δυνατότητες ένταξης και ισότιμης εκπαίδευσης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Μελέτη περίπτωσης

Ξάνθη Στυλιανή, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής, μεταπτυχιακό & Διδακτορικό στη Γνωστική Επιστήμη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τρεις διαφορετικές περιπτώσεις ένταξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Εστιάζοντας στους στόχους που αποσκοπεί η ένταξη ως εκπαιδευτική πρακτική γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί ο βαθμός επίτευξης αυτών των στόχων. Μελετώνται παράγοντες και ενταξιακές πρακτικές που προωθούν ή στέκονται εμπόδιο στην προοπτική της ένταξης και ισότιμης εκπαίδευσης αυτών των μαθητών στο γενικό σχολείο, σε συνάφεια με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Προσεγγίζοντας σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης και ένταξης μαθητών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο αναδεικνύονται ουσιαστικά και συστηματικά προγράμματα εκπαίδευσής τους.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

επιστροφή