Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Πως εμφανίζεται η επιθετικότητα στα παιδιά προσχολικής ηλικίας

Τσιούγκου Αγλαΐα

Επόπτες καθηγητές: Βιδάλη Άννα - Αμπακούμκιν Γεώργιος

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει πως εμφανίζεται η επιθετικότητα στα παιδιά σχολικής ηλικίας. Οι ερευνητές δεν είναι εύκολο να αποσαφηνίσουν τον όρο «επιθετικότητα», τείνουν ωστόσο να τη διαφοροποιούν σε εχθρική επιθετικότητα (Hostile aggression) και σε συντελεστική επιθετικότητα (Instrumental aggression). Με άξονα τις δύο παραπάνω μορφές επιθετικότητας έγινε προσπάθεια να απαντηθεί το παραπάνω ερώτημα για να δούμε στη συνέχεια ποια από τις δύο αυτές μορφές είναι κυρίαρχη μέσα στο χώρο του νηπιαγωγείου, πως δηλαδή εμφανίζεται η επιθετική συμπεριφορά στα παιδιά της νηπιακής ηλικίας μέσα στο χώρο του σχολείου τους.

  • Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Σχεδιασμός Διδασκαλίας για την Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συμπεριφοράς Ατόμων με Νοητική Αναπηρίας και Αυτισμό

Καραμπατζάκη Ελένη, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Καρτασίδου Λευκοθέα

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύονται βασικά χαρακτηριστικά και έννοιες σχετικές με τον αυτισμό, τη νοητική αναπηρία και τις συμπεριφορικές ιδιαιτερότητες. Επίσης, καταγράφεται η θετική επίδραση δύο θεραπευτικών προσεγγίσεων, της εικαστικοθεραπείας και της παιγνιοθεραπείας. Εκτός των θεραπευτικών προσεγγίσεων, στην εργασία γίνεται αναφορά σε διδακτικές στρατηγικές στην τάξη και σε τέσσερις βασικές εκπαιδευτικές μεθόδους: κύκλος των φίλων, δυναμικές κάρτες , μίμηση προτύπου μέσω βίντεο και κοινωνικές ιστορίες. Στο τέλος της εργασίας καταγράφονται συμπεράσματα με ταυτόχρονη παρουσίαση δύο παραδειγμάτων σχεδιασμού εκπαιδευτικής διδασκαλίας.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Άσκηση και αυτισμός

Καραγιάννη Ελένη ΑΕΜ:15405

Επιβλέπων: Τσιμάρας Βασίλειος, Αν. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να καταδειχθεί η σημασία της άσκησης σε παιδιά με αυτισμό. Ένα πρόγραμμα βασισμένο πάνω στη φυσική δραστηριότητα είναι εύκολο να εφαρμοστεί και έχει αποδειχθεί ότι εμφανίζει πολλά αποτελέσματα ως προς στον έλεγχο πολλών τύπων ανεπιθύμητης συμπεριφοράς που συνδέονται με τον αυτισμό. Μέσω της προσαρμοσμένης φυσικής δραστηριότητας τα άτομα με αυτισμό έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν διαφορετικά ερεθίσματα, να έρθουν σε επαφή με άλλα άτομα και να αναπτύξουν τη φυσική τους κατάσταση. Έχει παρατηρηθεί ότι σε παιδιά με αυτισμό κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων όπως η κολύμβηση, η ιππασία και η πεζοπορία, η συγκέντρωση προσοχής και η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα αυξημένες, αφού οι δραστηριότητες αυτές φαίνεται να επιδρούν χαλαρωτικά, καθώς μειώνονται τα συμπτώματα έντονου ερεθισμού. 

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Ηλεκτρονικά Λεξικά Νοηματικής Γλώσσας: Παιδαγωγική Αξιοποίηση στην Εκπαίδευση Κωφών. Η περίπτωση του spreadthesign και του sign360

Μόκα Βασιλική (8256), Παρασκευοπούλου Ευσταθία (8127)

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Φίστα Ευαγγελία

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας αναπτύσσεται σε δύο βασικά μέρη.

Αρχικά θα παρουσιάσουμε δύο νέα ηλεκτρονικά λεξικά νοηματικής γλώσσας, το “Spreadthesign” και το “Sign 360”, τα οποία αμφότερα αποτελούν έργο του Σουηδικού οργανισμού “European Sign Language Center”. Και για τα δύο λογισμικά, συντελέσαμε στην κατασκευή και ανάπτυξή τους. Συγκεκριμένα, εισάγαμε στο λογισμικό spreadthesign την Ε.Ν.Γ. και την Ελληνική, ενώ το λογισμικό “Sign 360” ανακατασκευάστηκε, σε πιλοτική μορφή, από εμάς στην Ε.Ν.Γ. και την Ελληνική.

Το δεύτερο βασικό μέρος της εργασίας, αποτελεί διαμορφωτική έρευνα αξιολόγησης των δύο λογισμικών, από φοιτητές και εκπαιδευτικούς κωφών μαθητών. Στα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία καθορίσουν τη μελλοντική ανάπτυξη και διαμόρφωση των λογισμικών, παρουσιάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των φοιτητών για τα δύο εκπαιδευτικά εργαλεία, σχετικά με τη χρησιμότητά τους και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής τους αξιοποίησης.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Η Επιθετικότητα

Μητσιώρη Μαρία, Ειδική Νηπιαγωγός

Α.Π.Θ, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Διδασκαλείο Τ.Ε.Π.Α.Ε Θεσσαλονίκης

Διδάσκουσα: Κοντοπούλου Μελανθία

Η συνειδητή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της επιθετικής συμπεριφοράς βοηθά το περιβάλλον συνεργασίας, τη διαδικασία μάθησης, την ομαλότερη ένταξη του παιδιού στη σχολική ζωή και στο ευρύτερο περιβάλλον, την κοινωνικοποίησή του, εφοδιάζοντάς το με τις προϋποθέσεις εκείνες που θα το βοηθήσουν να διαμορφώσει καλύτερες, υγιείς, δημιουργικές και ειλικρινείς σχέσεις.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Κοινωνικός Αποκλεισμός και Βιβλιοθήκες

Πτυχιακή Εργασία της κ. Πολίτη Πανώριας, Τ.Ε.Ι Αθήνας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. (ΑΜ:98/013)

"Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης - αυτό το δικαίωμα περικλείει τόσο την ελευθερία της διατήρησης των απόψεων απερίσπαστα όσο και την αναζήτηση, τη λήψη και τη μετάδοση πληροφοριών και ιδεών με οποιοδήποτε μέσο και ανεξάρτητα από σύνορα". Άρθρο 19 της παγκόσμιας Διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - Ηνωμένα Έθνη

Η Πτυχιακή Εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

επιστροφή