Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Συμπληρωματικό υλικό για τις Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο: Προτάσεις διδακτικών προσαρμογών για μαθητές µε Δυσκολίες Μάθησης

Β. Περάκη, Β. Τσελφές, Α. Γαλάνη, Γ. Φασουλόπουλος, Α. Ραγγούσης 

- Αναλυτικά Προγράμματα σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες 

 • Φυσική, [Διαθέσιμο εδώ]
 • Χημεία, [Διαθέσιμο εδώ]
 • Βιολογία, [Διαθέσιμο εδώ]
 • Γεωγραφία, [Διαθέσιμο εδώ]

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τις Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο: Σχέδια διδασκαλίας και υποστηρικτικό υλικό για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Β. Περάκη, Β. Τσελφές, Α. Γαλάνη, Γ. Φασουλόπουλος, Α. Ραγγούσης

Μια τυπική σχολική τάξη δεν είναι γνωσιακά ομογενής και διαφορετικοί μαθητές ή διαφορετικές κατηγορίες μαθητών, χρειάζονται διαφορετικού τύπου διδακτικές προσεγγίσεις (τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα θα χρειαστούν για να αναπτύξουν τις προσωπικές τους στρατηγικές), για να επιτύχουν μαθησιακά και να μην αποκλειστούν. Η «διαφοροποιημένη διδασκαλία» είναι μια ανάγκη για το σημερινό Ελληνικό Σχολείο (αν δεν ήταν από πάντα). Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις τροποποίησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες, όπως επίσης και ο σχεδιασμός διδακτικών ενοτήτων ανά αντικείμενο που ακολουθούν, και αφορούν στους μαθητές που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο, εδώ.

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο: Σχέδια διδασκαλίας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Μ. Τζεκάκη

σε συνεργασία με Π. Σταγιόπουλο, Γ. Μπαραλό

Οι μαθητές με σοβαρές δυσκολίες στα σχολικά μαθηματικά – είτε αυτές συνδέονται με ειδικές διαταραχές (μαθησιακές δυσκολίες) είτε με εξωγενείς παράγοντες – εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά στη διαδικασία της σχολικής μάθησης, τα οποία είναι και τα πιο σημαντικά γι’ αυτήν. Αυτό ενισχύει την άποψη ότι ο ορθότερος και αποτελεσματικότερος παιδαγωγικός προσανατολισμός για την αντιμετώπιση των σχολικών δυσκολιών στα μαθηματικά αυτών των μαθητών είναι η κοινή μαθησιακή δραστηριότητα μέσα στην τάξη, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών σχετικά με την ανάπτυξη των δικών τους δυνατοτήτων να επεξεργάζονται και να οικοδομούν τη σχολική γνώση, παράλληλα με τη διαμόρφωση νοήματος και θετικών κινήτρων.

 • Σχέδια διδασκαλίας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (τεύχος Α΄), [Διαθέσιμο εδώ]
 • Σχέδια διδασκαλίας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (τεύχος Β΄), [Διαθέσιμο εδώ]

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της γλώσσας στο Γυμνάσιο

Σ. Χατζησαββίδης, Τ. Κωτόπουλος, Ε. Αναγνωστοπούλου

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν ανάγκη ειδικά σχεδιασμένων εξειδικευμένων προγραμμάτων. Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται σχέδια διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας για μαθητές Γυμνασίου. Οι δραστηριότητες αυτές βοηθούν το μαθητή να ασκείται στην παραγωγή προφορικού και μετά γραπτού λόγου και στον άξονα: ακούω, κατανοώ, μιλώ, γράφω.

 • Διαθεματικό πλαίσιο και σχέδια διδασκαλίας (Τεύχος Α΄), [Διαθέσιμο εδώ]
 • Υποστηρικτικό υλικό (Τεύχος Β΄), [Διαθέσιμο εδώ]

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό

Α. Καρακίτσιος, Π. Ευκαρπίδης, Ε. Αναγνωστοπούλου

Παρουσιάζονται 3 σχέδια διδασκαλίας που εφαρμόστηκαν στις τέσσερις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού στα πλαίσια της Πιλοτικής Εφαρμογής προσαρμογών Προγραμμάτων Γλώσσας στο Δημοτικό. Σε κάθε τμήμα, όπου και διδάχτηκαν τα σχέδια διδασκαλίας υπήρχε τουλάχιστον κι ένας μαθητής ή μαθήτρια στόχος, δηλαδή ένα παιδί το οποίο ανήκε διαγνωσμένα στην ομάδα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

 • Σχέδια διδασκαλίας και υποστηρικτικό υλικό για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (τεύχος Α΄) [Διαθέσιμο εδώ]
 • Υποστηρικτικό υλικό για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Τεύχος Β΄) [Διαθέσιμο εδώ]

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: Θεωρητικό πλαίσιο

Μαρία Τζουριάδου, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής – Μαθησιακών Δυσκολιών ΑΠΘ

Οι μαθησιακές δυσκολίες σύμφωνα με τη μέχρι τώρα μελέτη αποτελούν μια αναπτυξιακή διαταραχή με πρώιμα σημεία από την αρχή της ζωής τα οποία μπορεί να μετεξελιχθούν ως προβλήματα σχολικής μάθησης με κύρια χαρακτηριστικά ειδικές δυσκολίες ανάγνωσης και κυρίως οργάνωσης και χρήσης του γραπτού λόγου και να παραμείνουν, εάν δεν αντιμετωπισθούν, ως δυσκολίες ζωής. Η αντιμετώπιση μαθητών με τέτοιου είδους προβλήματα μάθησης αποτελεί άμεση προτεραιότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν ανάγκη ειδικά σχεδιασμένων εξειδικευμένων προγραμμάτων. Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίχθηκε η προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες.

 • Το βιβλίο είναι διαθέσιμο, εδώ.
First Previous  Εμφάνισε 1 από 3 σελίδες   Next Last
επιστροφή