Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Εκπαίδευση της Δεξιότητας Συζήτησης σε Ομάδα Ατόμων με Αναπτυξιακές Αναπηρίες: Ένα Πρόγραμμα Παρέμβασης

  • Χριστίνα Σ. Λάππα - Δρ. Ειδικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
  • Κωνσταντίνος N. Μαντζίκος - Ειδικός Παιδαγωγός.

Ο στόχος αυτής της ποιοτικής έρευνας ήταν η εκπαίδευση κοινωνικών ανταλλαγών και συγκεκριμένα της δεξιότητας συζήτησης σε επτά ενήλικες με αναπτυξιακές αναπηρίες (μέτρια και σοβαρή νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down και αυτισμός με νοητική αναπηρία). Οι συμμετέχοντες/ουσες, που αποτέλεσαν μία ομάδα, εκπαιδεύτηκαν με ερωταποκρίσεις να διαλέγονται μεταξύ τους με τη βοήθεια εικόνων. Χρησιμοποιήθηκε ένα ημι-πειραματικό σχέδιο βάσεων, εκπαίδευσης (με ερωτήσεις και εικόνες), επιστροφής στη βάση και εξέτασης με απόσυρση των αρχικών συστατικών εκπαίδευσης (εικόνων), για να δείξει την κατάκτηση της δεξιότητας. Το πρόγραμμα παρέμβασης διήρκησε δύο μήνες. Και οι επτά συμμετέχοντες/ουσες που ξεκίνησαν από μηδενική βάση κατέκτησαν την ικανότητα συμμετοχής στη συζήτηση ανάλογα με το δυναμικό τους. Η εκπαίδευση και η παρεχόμενη δομή αυτής της παρέμβασης αύξησε τον αριθμό των ανταλλαγών τους κι έδωσε τη δυνατότητα και τον τρόπο να κοινωνικοποιηθούν. Με αφορμή την παρέμβαση αυτή αποδεικνύεται πως τα άτομα με αναπτυξιακές αναπηρίες δύνανται να διδαχθούν δεξιότητες συζήτησης σε ομάδα.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη εδώ.

Ο αυτισμός μέσα από εικόνες!

Η HANS - Help Autism Now Society “Βοηθείστε τον Αυτισμό Τώρα” είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία που έχει σαν σκοπό να βοηθά οικογένειες με αυτιστικά παιδιά, υποστηρίζοντας τους γιατρούς και άλλους επαγγελματίες να αναγνωρίσουν, να διαγνώσουν και να θεραπεύσουν τα παιδιά αυτά και τις οικογένειες τους.

Οι εικόνες που υπάρχουν στο «Εγχειρίδιο του Γιατρού για τον Αυτισμό» έχουν δημιουργηθεί με την βοήθεια ειδικών στον αυτισμό επιστημόνων, και με βάσει τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα.

Ο σκοπός των εικόνων είναι να ευαισθητοποιήσει και να μας ενημερώσει για το πλήθος των συμπτωμάτων που μπορεί να εκδηλώνεται το αυτιστικό παιδί. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ να σας βοηθήσει να διαγνώσετε αν το παιδί σας είναι αυτιστικό. Η διάγνωση είναι θέμα ειδικών και οπωσδήποτε αφορά την αξιολόγηση του ιστορικού του παιδιού, την συμπεριφορά του, πληροφορίες από το σχολείο και ειδικό εργαστηριακό έλεγχο, όπου αυτό απαιτείται. Ίσως μέσα από τις εικόνες αυτές να αναγνωρίσετε χαρακτηριστικά του παιδιού σας. Μην βιαστείτε να ανησυχήσετε. Δε σημαίνει ότι το παιδί σας έχει αυτισμό. Αν κάτι σας ανησυχήσει ενημερώστε τον παιδίατρο σας, που είναι και ο πλέον υπεύθυνος.

- Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο εδώ.

Ψηφιακά παιχνίδια ως εργαλεία μάθησης για παιδιά με αυτισμό

  • Χαϊδή Ειρήνη, Παπανικολάου Βασίλης, Κίργινας Σωτήρης Μεταπτυχιακοί φοιτητές στο ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» ΤΕΑΠΗ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Γκούσκος Δημήτρης, Λέκτορας Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Μεϊμάρης Μιχάλης,Καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών

Η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία προωθεί τη διαδραστικότητα και την εξασθένιση των εντάσεων, προωθεί ενεργητικά εκπαιδευτικά μοντέλα και προσφέρει νέες δυνατότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και μάθησης. Το ψηφιακό παιχνίδι, δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής του μαθητή με αυτισμό σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον που είναι προβλέψιμο, δεν περιέχει κοινωνικά ερεθίσματα και τον βοηθά να διατηρήσει την προσοχή και συγκέντρωσή του σε μια δραστηριότητα.

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι μέσα από μια επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας να παρουσιάσει τα σύγχρονα ευρήματα για τη χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στο χώρο της ειδικής αγωγής, να παρουσιάσει κατάλληλα παιχνίδια για την εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό και τέλος μέσα από εφαρμογή σε βαθμίδα της Ειδικής Αγωγής να παρουσιάσει τα ευρήματα της έρευνάς μας.

  • Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Οδηγός για Δασκάλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην στήριξη και εκπαίδευση Μαθητών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές – Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Αρετή Ζακολίκου, Ψυχολόγος, Επόπτρια Εκπαιδευτικού Προγράμματος Αναπτυξιακών Διαταραχών Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο «Εξέλιξη», Χαλάνδρι

Ο οδηγός αυτός παρουσιάζει συνοπτικά πως θα μπορέσει ένας δάσκαλος να αξιολογήσει τις ικανότητες και δυσκολίες του μαθητή με Αυτισμό σε πρώτο επίπεδο, χωρίς τη χορήγηση σταθμισμένου τεστ και πως θα σχεδιάσει ένα Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. 

- Ο οδηγός είναι διαθέσιμος εδώ.

Η Δομημένη Διδασκαλία

  • Μαγαλιού Ευαγγελία
  • Τσακπίνη Καλλιόπη
Η δομημένη διδασκαλία (Structured Teaching) είναι η κύρια διδακτική προσέγγιση που εφαρμόζεται από το πρόγραμμα T.E.A.C.C.Η (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children: Αντιμετώπιση και Εκπαίδευση παιδιών με Αυτισμό και με Αναπηρία στην Επικοινωνία). Αυτή η προσέγγιση είναι μία από τις επικρατέστερες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στον χώρο του αυτισμού, η οποία βασίζεται στις αρχές των θεωριών μάθησης και αξιοποιεί τα ευρήματα της γνωστικής ψυχολογίας για τα ιδιαίτερα γνωστικά χαρακτηριστικά των μαθητών με αυτισμό (Α.Π.Σ. για μαθητές με αυτισμό, 2004). 
Είναι μία στρατηγική που βοηθά το άτομο με αυτισμό να ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και να αναπτύξει την αυτονομία του. Συνίσταται στην αναδόμηση του μαθησιακού περιβάλλοντος με βασική μέθοδο την οπτική οργάνωση, η οποία έχει αναδειχθεί ως κατάλληλη προσέγγιση για την κοινωνική και διδακτική ένταξη των παιδιών με αυτισμό (Hodgdon, 1995˙ Mesibov & Howley, 2003˙ Quill, 1995).

- Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Προσέγγιση TEACCH - Βασικές αρχές και μέθοδοι της δομημένης διδασκαλίας για τα άτομα στο φάσμα του Αυτισμού

  • Σ. Μαυροπούλου,  Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στόχος του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών και μεθόδων της προσέγγισης TEACCH για την εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό στο σχολικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα TEACCH ιδρύθηκε τη δεκαετία του '70 από τον καθηγητή ψυχιατρικής Eric Schopler, τον οποίο διαδέχτηκε ο καθηγητής Gary Mesibov. 

- Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 6 σελίδες   Next Last
επιστροφή