Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Οι εφαρμογές των ΤΠΕ στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας.

Γιάννης Δ. Διαμαντόπουλος, Πληροφορικός- εξειδικευμένος στην αντιμετώπιση των Δυσκολιών στην Ανάγνωση

Στον ευρύ κύκλο των Μαθησιακών Δυσκολιών εντάσσεται και η Δυσλεξία η οποία συνιστά, σύμφωνα με όλους τους ερευνητές, τη σοβαρότερη μορφή δυσκολίας κυρίως στην επεξεργασία και χρήση του γραπτού λόγου. Οι αδυναμίες στη γραφή, με αντιστροφές, παραλήψεις και προσθήκες γραμμάτων ή και συλλαβών, οι δυσκολίες στην ανάγνωση και συχνά στα μαθηματικά, καθώς και οι δυσκολίες προσανατολισμού και οργάνωσης των καθημερινών δραστηριοτήτων, καθιστούν αναγκαία την εκπαιδευτική παρέμβαση για την υπέρβαση αυτών των δυσκολιών. Στην προσπάθεια αυτή, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με το πλήθος των συνεχώς εξελισσόμενων εφαρμογών τους, έρχονται να υποστηρίξουν δημιουργικά τον δυσλεκτικό μαθητή. Μέσα από ειδικά σχεδιασμένα hardware και software, η ψηφιακή τεχνολογία βοηθά τον μαθητή να διεκπεραιώνει με ασφάλεια τις σχολικές του υποχρεώσεις, εξασκεί με παιγνιώδη τρόπο τις γενικές αντιληπτικές του ικανότητες, ενώ του προσφέρει και μια σειρά υποστηρικτικών προγραμμάτων για την οργάνωση των καθημερινών του υποχρεώσεων.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Διάγνωση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών του δημοτικού σχολείου (Ανάγνωση, Ορθογραφία, Δυσλεξία, Μαθηματικά)

Κωνσταντίνος Δ. Πόρποδας, Καθηγητής Ψυχολογίας, Διευθυντής του Εργαστηρίου Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και Δυσλεξίας

Σκοπός του εγχειριδίου αυτού είναι να συμβάλει στην επιστημονική επιμορφωτική ενημέρωση των εκπαιδευτικών και στελεχών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το θέμα των μαθησιακών δυσκολιών.

  • Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο, εδώ.

Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία του ιστορικού μαθήματος στην Α' Γυμνασίου

Αυγέρη Σοφία, φιλόλογος, Msc. Ιστορίας, εξειδικευμένη στην ειδική και διαπολιτισμική διδακτική

Οι μαθητές με μαθησιακές διαταραχές του φάσματος της δυσλεξίας αντιμετωπίζουν μια σειρά από δυσκολίες και στο μάθημα της Ιστορίας, που αν δεν γίνουν αντιληπτές από τους διδάσκοντες και δεν αντιμετωπιστούν με τις κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις, οδηγούν στην αυτοματαίωση των μαθητών και στη σχολική αποτυχία. Οι φιλόλογοι γνωρίζουμε ότι οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στo μάθημα της Iστορίας αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να αξιολογήσουν ένα ιστορικό γεγονός, να το κατατάξουν σε ένα πλαίσιο, κατέχουν περιορισμένο λεξιλόγιο, ενώ δεν μπορούν συχνά να εμπεδώσουν τις έννοιες της διδακτικής ενότητας και να τις ενσωματώσουν στην παραγωγή γραπτού κειμένου.

Η διδακτική πρόταση είναι διαθέσιμη εδώ.

Αναγνωστικές Δυσκολίες / Δυσλεξία: Βασικές Επισημάνσεις, Διλήμματα και Εκπαιδευτική Πρακτική

Δημήτρης Νικολόπουλος, Λέκτορας Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εάν και στις ημέρες γνωρίζουμε πολύ περισσότερα για τη δυσλεξία απ’ ότι στο παρελθόν, εντούτοις, η σύγχυση που επικρατεί στην καθημερινή χρήση όρων, όπως η δυσλεξία και οι μαθησιακές δυσκολίες, είναι ακόμη υπαρκτή. Πολλές φορές οι παραπάνω χαρακτηρισμοί χρησιμοποιούνται συχνά ως ταυτόσημοι, χωρίς να συνυπολογίζονται πιθανές ποιοτικές διαφοροποιήσεις στο γνωστικό προφίλ των αναγνωστών για τους οποίους γίνεται η συγκεκριμένη αναφορά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες σύγχυσης οι όποιες δυσκολίες στην ανάγνωση και γραφή μπορεί να οδηγήσει στη αλόγιστη χρήση του όρου της δυσλεξίας ή και στο αντίθετο φαινόμενο, του να μην γίνονται αντιληπτές οι όποιες δυσκολίες εκδηλώνουν οι Έλληνες δυσλεκτικοί. Το παρόν άρθρο επιχειρεί α) να ενημερώσει τον αναγνώστη για την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τη διαδικασία της ανάγνωσης, β) να επισημάνει τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν ανάμεσα στη δυσλεξία και άλλες μαθησιακές διαταραχές, και γ) να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα αλλά και ζητήματα που συνήθως προκύπτουν σε επίπεδο εκπαιδευτικής πρακτικής.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

ΓΕΝΕΤΙΚΗ - Τα γονίδια της δυσλεξίας

Ν. Αλαχιώτης, καθηγητής Γενετικής

Έχει ονομαστεί και νόσος των χαρισματικών παιδιών, καθώς τα παιδιά με δυσλεξία συχνά εμφανίζουν μεγαλύτερη δημιουργικότητα και ευρηματικότητα από τα υπόλοιπα.
Ποια είναι όμως η - δυσδιάκριτη - γενετική βάση αυτής της τόσο διαδεδομένης μαθησιακής δυσκολίας;

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Αντιμετώπιση της Δυσλεξίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Αξίωση και ανάγκη για μια εναλλακτική θεώρηση της αποκατάστασης των προβλημάτων του γραπτού λόγου

Μιλτιάδης Π. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ, Υπ. Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής Παν/μιου Ιωαννίνων Εργαστήριο Ειδικής και Θεραπευτικής Αγωγής (ΕΡ.Ε.Θ.Α.)

Λόγω της σπουδαιότητας που έχει το θέμα των προβλημάτων της ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα επιχειρήσουμε μια αδρομερή επισκόπηση της εμπειρικής βάσης και του περιεχομένου των μέχρι τούδε ερευνητικών πορισμάτων, παρουσιάζοντας παράλληλα και το θεωρητικό υπόβαθρο μιας προτεινόμενης εναλλακτικής μεθόδου παρέμβασης που θεωρούμε ότι διευκολύνει την αντιμετώπιση των δυσκολιών του γραπτού λόγου στην ελληνική γλώσσα.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 2 σελίδες   Next Last
επιστροφή